Mùa hè là thời gian bận rộn chuẩn bị cho niên khoá tới

Một niên học đã đến và đã qua trong HISD, nhưng điều đó không có nghĩa công việc của chúng ta cũng đi nghỉ hè.

Lớp hè đã tiến hành từ đầu tháng Sáu, và điều đó có nghĩa hàng ngàn học sinh vẫn ở trong lớp học hành mỗi ngày, và hàng trăm nhà giáo dục, nhân viên học đường, và nhân viên hỗ trợ là những người dậy các em và giữ trường sạch sẽ và thoải mái vẫn thi hành công việc.

Nhiều giáo chức của chúng ta cũng trở lại lớp như học sinh, mở rộng kiến thức dựa trên các khóa phát triển chuyên môn về các khởi xướng của học khu tỉ như PowerUp HUB hay Literacy By 3. Những người khác đang có các chuyến đi đến các phần đất xa xôi qua các chương trình như Fund For Teachers, tỉ như giáo chức lớp Anh Văn trường Trung Học Bellaire là Matthew Olsen, ông đang tìm hiểu Việt Nam để phong phú hóa bài học về quá khứ chiến tranh ở nước này.

Các chương trình xây cất cũng đang tiến hành trên toàn học khu, và ngay cả lực lượng cảnh sát đã dành thời giờ tháng này để phát triển các khả năng của các sĩ quan, bằng cách tổ chức “Law Enforcement Summit” tại một trong những trường trung học của chúng ta. Nhiều phần tử của Nhóm HISD đã dành thời giờ nghỉ trong các tháng mùa hè, và tôi cầu chúc họ được những ngày lễ an vui. Nhưng tôi cũng phấn khởi khi thấy nhiều sự chuẩn bị tiến hành, và tôi mong được thấy những gì chúng ta đã cùng nhau hoàn thành trong niên khoá tới.