Các nhóm đồ án bảo tồn lịch sử trường trong các thiết kế cho trường mới

Khi các nhóm đồ án HISD hoạch định để xây hay tân trang 40 trường trong chương trình bông phiếu hiện thời của học khu, họ còn thận trọng nghĩ đến các nét lịch sử và kiến trúc quan trọng có thể được bảo tồn và du nhập vào các thiết kế mới.

Nhiều trường đang được xây lại thì đã hơn 50 năm, với một số trường có từ thời thập niên 1920, từng giáo dục các thế hệ ở Houston mà họ đã trở nên những người lãnh đạo trong các lãnh vực chính quyền, giáo dục, khoa học, thương mãi và nghệ thuật, các trường này chất chứa một lịch sử phong phú và đa dạng.

“Chúng tôi khích lệ các nhóm đồ án hay suy nghĩ về những gì có thể và phải giữ lại,” Viên Chức Xây Cất & Cơ Sở HISD là Sundaresh Kamath nói. “Khi có thể, chúng tôi sẽ bảo tồn các yếu tố lịch sử quan trọng để có lợi cho các thế hệ tương lai.”

Với một số trường, gồm Milby High School, Austin High School Young Women’s College Prep, điều này sẽ có nghĩa rằng hầu hết các mặt tiền hiện có sẽ được bảo tồn và dễ nhận thấy trong cơ sở mới. Trong trường hợp trường Washington, không thể nào giữ được mặt tiền lịch sử độc đáo của kiến trúc cũ, do đó các kiến trúc sư phải tìm cách để du nhập một nét tương tự với cảm nhận tân thời trong cơ sở mới.

Nhóm trường Lamar dự định tân trang và bảo tồn cơ sở nguyên thủy với hình nghệ thuật dọc theo đường Westheimer và xây thêm một cánh mới dọc theo phía đông của trường.

Các trường khác dự định bảo trì và dùng lại các nền gỗ trong thao trường, các huy hiệu trường, các viên gạch học sinh thiết kế, các tủ khóa, băng ghế, gạch lót đường, và các bích họa. Các nhóm của các trường Furr High School, Sharpstown High School, Askew Elementary School hy vọng sẽ giữ được và dùng lại các yếu tố của các cột hiện thời. Trường tiểu học Condit dự định giữ lại viên đá góc từ trường cũ và dùng lại một số gỗ nền nhà các lớp học để làm nổi bật trong cơ sở mới.

“Người ta thích cảm giác luyến tiếc quá khứ của trường cũ,” Hiệu Trưởng Dan Greenberg của Condit nói. “Ngoài việc giữ lại một số gỗ nền nhà, chúng tôi còn dự định giữ lại hầu hết mặt tiền của cơ sở cũ cũng như các viên gạch làm cổng vòm mặt tiền mà các học sinh thực hiện.”

Các trường khác với các khoản được nhắm đến để bảo tồn gồm:

  • Trường Lee HS – Giữ tấm biển trường cũ, các bức khảm học sinh và đài kỷ niệm bằng đá hoa cương
  • Trường Houston MSTC – Giữ lại cái cây để tưởng nhớ TT. Lyndon B. Johnson
  • Trường Wharton Dual Language Academy – Giữ lại lò sưởi lịch sử hiện có
  • Trường Wilson Montessori – Giữ lại cổng vào lịch sử
  • Trường Kashmere HS – Sẽ giữ lại huy hiệu trường ở tường ngoài và tượng con cừu đực

“Tôi nghĩ thật cần thiết để HISD giữ lại các yếu tố quan trọng về kiến trúc và lịch sử, nếu có thể, và để du nhập các yếu tố này vào các trường mới,” Phoebe Tudor nói, ông là một phần tử của Tiểu Ban Giám Sát Bông Phiếu của HISD. “Thật quan trọng để bảo tồn tích cách lịch sử quan trọng của thành phố chúng ta.”