Trung Tâm Khoa Học Hollingsworth đem lại ích lợi hai lần cho học sinh HISD

Học sinh dùi mài sự khéo léo với các dụng cụ mới trong khi cập nhật các nguồn năng giá trị của học khu

Mới đây trên hai tá học sinh đang lấy các lớp thợ mộc và tủ bàn tại trường Trung Học Lee đã có cơ hội trình bày các khả năng mới lĩnh hội của mình, nhờ ở một sự tặng dữ được cho với một yêu cầu đặc biệt.

Grant Hollingsworth, người em của người quá cố Marcile Hollingsworth, tên của ông được học khu đặt cho Trung Tâm Khoa Học Hollingsworth, đã tặng $5,000 để tân trang nhà kính của trung tâm này, với điều kiện là công việc này được thi hành bởi các học sinh trong học khu.

Các học sinh trường Lee đã làm 10 chậu gỗ cao và một thùng đựng bằng gỗ để sử dụng trong nhà kính qua việc sử dụng các dụng cụ hoàn toàn mới tỉ như cưa và máy đánh nhám được mua với một phần của số tiền này.

“Đây là một hoàn cảnh có lợi, nhất là cho các thiếu nữ nào cảm thấy họ không có một chỗ đứng trong kỹ nghệ này,” giáo chức Johnny Brooks của trường Lee nói. “Điều lớn lao cho tôi là biết chắc những học sinh này được biết đến càng nhiều cơ hội càng tốt. Nhiều học sinh không biết những nghề nào hiện có trong ngành này, nhưng các em có thể kiếm được nhiều tiền và có nhiều nhu cầu.”

Ông Brooks nhận xét rằng trường của ông đang tiếp tục hợp tác với hai công ty mộc và tủ bàn đứng đầu trên thế giới – là BrocksteinsMadera Works of Texas—và một vài phần tử trong hai lớp tốt nghiệp quá khứ đã có việc hay được thực tập ở đó. Một học sinh sẽ vào lớp 12 là Jennifer Lopez, em cũng xin học bổng vào đại học Pittsburg State University, là một trường có chương trình bằng cấp cao trong ngành mộc ở trong nước.