Học sinh vào lớp chín lao mình vào thế giới STEM

Trong khi một số học sinh đang nghỉ hè, các học sinh vào lớp chín tại trường South Early College High School (SECHS) đang chuẩn bị cho các ngành nghề lâu dài trong khoa học, kỹ thuật, kỹ sư, và toán  (STEM) qua chương trình Summer Bridge với Đại Học Cộng Đồng Houston.

Trường SECHS là trường magnet duy nhất của HISD dậy trước các môn đại học, nhằm gia tăng ý thức của học sinh và được chuẩn bị cho các nghề trong các lãnh vực khoa học, kỹ thuật, kỹ sư, và toán, trong khi kiếm được bằng cán sự miễn phí từ Đại Học Cộng Đồng Houston.

Chương trình Summer Bridge cho phép các học sinh lớp chín được khởi sự sớm về việc xây dựng các tương giao, phát triển thói quen học hành, và cải tiến các khả năng quan trọng là đọc, viết, và làm toán. Các học sinh này còn có cơ hội đi thăm trường Đại Học Cộng Đồng Houston và thấy được các môn STEM sẽ dẫn các em đến đâu. Trở về lớp, các học sinh này tìm hiểu phạm vi của thế giới STEM bằng cách hoàn tất việc thực tập trong phòng thí nghiệm và học cách điều khiển các bộ máy.

“Tất cả chúng tôi đều phấn khởi về STEM tại trường South Early,” Điều Hợp Viên Lớp Hè là Cedric Starks nói. “Tôi muốn học sinh có kinh nghiệm làm việc trong phòng thí nghiệm khoa học, thực hiện các thử nghiệm, và dùng mã số để điều khiển các bộ máy.”