Học sinh lên đường tiến vào đời sống tự lập

Tháng Sáu này, HISD dậy các người trẻ trở nên một phần tử của cộng đồng ngoài lớp học.

Chương trình “Summer Social Skills Enrichment” đem cho học sinh cơ hội có được các khả năng quan trọng mà sẽ giúp các em trở nên tự lập ở đại học và trong đời. Sáu mươi hai học sinh đang sử dụng lớp bốn tuần này để tham dự các sinh hoạt tỉ như đi xe buýt trong thành phố, thăm các trường đại học, và tham dự các tương tác xã hội.

Chương trình này tùy thuộc vào các kinh nghiệm tích cực để dậy học sinh về các khả năng xã hội cần thiết để chuyển tiếp từ trung học sang thế giới thực tại. Mục tiêu là để giúp các tham dự viên biết lựa chọn – dù đó là một đại học, một ngành nghề, hay chỉ là một tuyến đường xe buýt – và trở nên càng tự lập nếu có thể.

“Chúng tôi thực tập những điều này trong lớp, và sau đó chúng tôi đi vào cộng đồng và thực sự tập các điều này trong các khung cảnh thực sự,” hướng dẫn viên Maria Azios nói.

Vào ngày 18 tháng Sáu, nhóm học sinh trung học này đã đi xe buýt và xe tốc hành đến trường University of Houston-Downtown (UH-D) cho một ngày học hỏi về sự an toàn chuyên chở và đời sống đại học. Trong khi đi xe buýt và đi bộ chung quanh trường UH-D, các giáo chức khích lệ học sinh hãy quan sát các dấu hiệu, đọc bản đồ, và so sánh giá thực phẩm. Các học sinh còn đến thăm phòng thu nhận, phòng tài chánh, trung tâm sinh viên, và trung tâm thể dục để quan sát những công việc mà sinh viên phải tự làm cho mình.

“Rất quan trọng để học sinh hiểu một số khác biệt giữa trung học và đại học, để hiểu những gì sẽ xảy ra,” Azios nói. “Nó khác biệt, nhưng không phải là không có thể cho học sinh”.