Bảo tàng viện có tác phẩm của chín học sinh được triển lãm

Tác phẩm được thực hiện bởi các học sinh từ các trường Carnegie Vanguard High School High School for Performing and Visual Arts (HSPVA) được trưng bày trong Bảo Tàng Viện Nghệ Thuật Hiện Đại Houston cho đến 19 tháng Bẩy.

Hội Đồng Thiếu Niên (Teen Council) của bảo tàng viện đã tổ chức cuộc triển lãm này, với danh xưng “Perspectives 189: From the Margins”, nhắm đến những người sống bên lề và những thể hiện cá nhân, chính trị và xã hội của họ.

Chín học sinh HISD đã thực hiện các tác phẩm được chọn cho cuộc triển lãm này. Sau đây là danh sách các học sinh tham dự:

  • Emma Kerr (HSPVA), nhiếp ảnh
  • Saxton Fisher (HSPVA), điêu khắc
  • Lynn Huynh (Carnegie Vanguard), điêu khắc
  • Charlie Magun (HSPVA), ảnh tạo digital và phim video
  • Sophie Margolin (HSPVA), tranh
  • Luz Nava (HSPVA), tranh
  • Gabby Tallin (HSPVA), tranh và điêu khắc
  • Hannah Taurins (HSPVA), tranh
  • Jaelyn Walls (Carnegie Vanguard), phim video

Bảo tàng viện “Contemporary Arts Museum Houston” ở số 5216 Montrose Blvd. Giờ mở cửa là 10g sáng –7g tối thứ Ba đến thứ Sáu, 10g sáng –6g chiều vào thứ Bẩy, và 12g–6g  chiều vào Chúa Nhật. Vào cửa miễn phí.