Rủ nhau đến đông: trường Lanier mở trại huấn luyện tranh luận cho mọi học sinh trung học cơ sở

Huấn luyện viên hy vọng nhu cầu của học sinh sẽ mở rộng chương trình tranh luận tại thêm nhiều trường

Nhóm tranh luận trường Lanier liên lỉ là một trong những nhóm hàng đầu quốc gia, và huấn luyện viên của nhóm hy vọng thấy chương trình này mở rộng đến các trường trung học cơ sở.

Hàng năm, ông Franz Hill tổ chức các trại hè cho học sinh trung học nào muốn trở nên một phần tử của nhóm tranh luận. Năm nay, ông Hill đã mở một trại cho các học sinh từ các trường trung học cơ sở trong học khu, và sự phản ứng thì lớn hơn ông mong đợi.

Ông Hill nói, “Mỗi khóa tôi dành cho khoảng 34 em, và phải từ chối những em khác. Lý do chúng tôi mở rộng cho có thêm học sinh là vì chúng tôi muốn thấy sự tranh luận và diễn thuyết phát triển trong vùng Houston. Không thể nào chỉ có những học sinh theo học trường nào đó mới làm được.

Khoảng một nửa của số 110 học sinh được nhật vào trại này thi theo học trường khác với Lanier.

“Chúng tôi may mắn có lớp tranh luận ở Lanier này, và chúng tôi muốn chia sẻ những khả năng đó và những cơ hội khác cho những học sinh mà hy vọng rằng họ sẽ cổ vũ cho các chương trình này,” ông Hill nói.

Anna Maag, một học sinh trường Pin Oak, nói cảm nghiệm của em ở trại này đã giúp em phát triển những khả năng quan trọng cho công việc em mơ ước.

Anna nói, “Đó là một trại tốt nhất chưa bao giờ em tham dự. Trại này dạy cho em nhiều điều mới và xây dựng sự tự tin. Em thích làm việc trong các nhóm nhỏ. Em muốn trở thành một luật sư khi lớn lên.”

Các trại viên dành thời giờ với những người đã từng thuộc vào địa vị của các em trước đây không lâu. Các phụ tá huấn luyện viên là những học sinh trung học phổ thông và sinh viên đại học mà đã từng trong nhóm tranh luận của trường Lanier.

“Trở lại sau một vài năm, không có cảm tưởng gì tốt hơn là được thấy các học sinh lớn lên và trở thành những người tranh luận giỏi,” Ariel DelVecchio nói, em là một học sinh sẽ vào lớp 12 trường Carnegie Vanguard. “Nhìn thấy họ tiến bộ và học hành và thực sự là một phần của sự tiến bộ, đó là điều tốt nhất trên thế gian này.”

Hầu hết các học sinh tham dự trại năm nay đều sẽ vào lớp sáu. Ông Hill nói ông dự định tổ chức tốt thiểu một trại cao cấp vào hè năm tới.