Các lãnh vực STEM sống động cho các học sinh di dân, ELL tại Rice

Hai mươi tám học sinh trong chương trình Học Tiếng Anh của HISD và di dân đã dành hai tuần lễ của mùa hè để tham dự trong các sinh hoạt thực tập về khoa học, kỹ thuật, kỹ sư và toán (STEM) tại viện “STEM Leadership and Design Fabrication Academy” tại Đại Học Rice.

“Các học sinh tìm hiểu về các mạch điện và cách dùng chương trình Computer Aided Design và thay đổi mã số điện toán,” Carolyn Nichol nói, bà là giám đốc Phòng STEM của Rice. “Các dụng cụ này là căn bản cho nhuều công việc, từ thợ điện cho đến kỹ sư điện, từ kỹ thuật đến nhu liệu thiết kế, và từ công nghiệp – nhất là khi các công ty mở rộng khả năng in 3D – đến hầu hết các việc kỹ sư, vì mọi kỹ sư cần biết cách lập trình.”

Các tham dự viên còn được học về các kỹ thuật chế tạo, với sự chú trọng đặc biệt đến cách in 3D để làm thành những vật dụng từ chất nhựa và chồng xếp lên nhau. Cao điểm của khóa này cho nhiều tham dự viên là việc sử dụng máy in 3D để làm các thiết kế riêng – các con cú có thể xoay đầu và chớp mắt – trở nên sống động.

Bà Nichol nói, “Sự lập trình và học trình về mạch điện đưa ra một thách đố hấp dẫn. Một số học sinh do dự thay đổi mã số, nhưng một khi các em khởi sự hoạt động với các thành phần điện, các em hăng hái hoàn tất sự thách đố này.”

Khóa này đem cho học sinh, nhất là các nữ học sinh, một cảm nhận về sự tự tin, Magda Galindo nhận xét, bà là quản lý chương trình Giáo Dục Di Dân của HISD. “Các em có thể hình dung ra việc theo đuổi một nghề STEM.”

Viện này còn đem cho các tham dự viên một hé nhìn vào sự theo học một trường đại học như thế nào. Bà Nichol nói, “Ở trong một đại học và đi vào các khu vực chung trong khu nhà ở đã giúp các em hình dung ra chính mình như một sinh viên đại học.”