Trại hè về làm vườn đào xới những lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh

Các học sinh lớp 11 và 12 tương lai khám phá khoa học đằng sau thực vật

Các học sinh bắt đầu năm lớp 11 và 12 tại các trường trong HISD có cơ hội để tay bị vấy bẩn trong Trại Hè Làm Vườn.

Trại này, đã xảy ra từ 6-16 tháng Bẩy tại Trung Tâm Khoa Học Hollingsworth, cung cấp cho học sinh một cơ hội mở rộng nhãn quan về thuật ngữ STEM vượt trên khoa học, kỹ thuật, kỹ sư và toán. Có rất nhiều bộ môn phụ cho các môn STEM, và thực vật, môi trường của chúng, và lợi ích chúng đem lại cho nhân loại và hành tinh này là một lãnh vực quan trọng và một chọn lựa nghề nghiệp.

Các học sinh tham dự đã có thêm kiến thức về khoa thực vật và sự ứng dụng vào thế giới thực tế qua việc biết đến nhiều loại ngành nghề trong lãnh vực này. Các em đã đến thăm Houston Audubon SocietyBayou Bend Collection and Gardens, và được nghe các diễn giả nổi tiếng từ các nhà môi trường học đến giám đốc của Harris County Flood Control District.

“Chúng em học về cách làm vườn, căn bản là một nhánh của nông nghiệp,” Vedant Chopra nói, em là một học sinh sẽ vào lớp 11 tại trường Bellaire. “Nó có liên quan đến khoa học và kỹ thuật đằng sau các thực vật phát triển.”

“Chúng tôi hy vọng là nó đem lại một nhận thức về giá trị của thực vật trong thế giới chúng ta chứ không chỉ xinh đẹp để nhìn,” Ts. Denise D. Johnson nói thêm, bà là trường nhóm giám đốc/phòng thí nghiệm tại Hollingsworth Science Center Department.

Trung Tâm Khoa Học Hollingsworth cung cấp miễn phí các mẫu xét nghiệm cho các giáo chức khoa học trong suốt năm và các thực vật cho trường khi các em phát triển khu vườn trong trường.

Trại Horticulture Production Summer Camp được tài trợ một phần từ sự tặng dữ của Grant Hollingsworth cho Trung Tâm Khoa Học Hollingsworth.