Pre-K = Được chuẩn bị

Những trẻ em được biết đến nền giáo dục ấu nhi có phẩm chất cao thì không chỉ học ABC và số 1,2,3. Lớp vườn trẻ đem ích lợi cho các em ngoài các năm tiểu học. Một cuộc nghiên cứu nổi tiếng tìm thấy rằng những trẻ em nào theo học lớp vườn trẻ:

  • Có thể kiếm nhiều tiền khi là người lớn
  • Thường giữ vững một công việc
  • Ít phạm tội ác
  • Thường tốt nghiệp trung học nhiều hơn

Không như các trung tâm giữ trẻ, HISD cung cấp cả hai chương trình vườn trẻ miễn phí và có học phí với các giáo chức có bằng trong nhiều trường trên toàn học khu.

Con em quý vị sẵn sàng để học. Quý vị có sẵn sàng để giúp chúng không? Hãy gọi Trung Tâm Phụ Huynh HISD ở số 713-556-7121 để biết thêm chi tiết.