Đang nhận ghi danh cho các học sinh Vườn Trẻ (Pre-K)

Hãy cho con em khởi sự sớm bằng cách ghi danh vào lớp vườn trẻ ngay bây giờ.

Lớp “Pre-K” thì rất cần thiết cho sự thành công học vấn khi các em lên lớp mẫu giáo hay lớp một, theo nhiều sự nghiên cứu cho biết. Con em quý vị sẽ không chỉ thành công trong lớp, nhưng sau này, các em dễ tốt nghiệp trung học và lên đại học, mà từ đó sẽ dẫn đến một công việc lương cao và có khả năng thăng tiến.

HISD cung cấp lớp Pre-K miễn phí cũng như có lệ phí trong 153 trường của học khu, trong đó có nhiều trường dậy hai thứ tiếng. Chúng tôi cũng có chín trung tâm ấu nhi dành riêng cho các em nhỏ. Mọi học sinh Pre-K trong khu học chánh này sẽ được ăn sáng và ăn trưa trong cả ngày được dậy bảo bởi các giáo chức có bằng cấp.

Để đủ điều kiện ghi danh (vào các lớp Pre-K miễn phí), con em quý vị phải đủ 4 tuổi tính cho đến ngày 1 tháng Chín, 2015, và sống trong vòng ranh giới của HISD. Các điều kiện khác có thể được biết ở đây, cũng như biết chính sách của học khu về các em 3 tuổi.

Nếu con em quý vị đủ điều kiện, hãy liên lạc với trường mà quý vị muốn chúng theo học và tìm hiểu xem trường ấy có còn chỗ cho lớp Pre-K hay không. Nếu không còn chỗ, hãy liên lạc với các trường HISD gần nhà hay nơi làm việc của quý vị, có thể xem danh sách các trường ở đây. HISD là một khu học chánh ghi danh dễ dàng, điều đó có nghĩa quý vị không bị hạn chế trong trường khu vực của mình nhưng có thể ghi danh cho con em trong bất cứ trường tiểu học nào hay trung tâm ấu nhi nào còn chỗ trống.

Hãy điền đơn (có thể lấy ở đây), và nộp cho trường, cùng với giấy khai sainh, thẻ căn cước có hình của quý vị, bằng cớ nơi cư ngụ (biên lai điện nước), và chứng minh lợi tức (cùi chi phiếu hiện thời). Với lớp Pre-K có trả học phí, có thể trả $477 mỗi tháng trong 10 tháng. Để tìm hiểu thêm về các lớp Pre-K có học phí, xin vào đây.

Chúng tôi khuyến khích quý vị hãy ghi danh cho con em để gặt hái cái lợi ích của việc giáo dục lớp Vườn Trẻ. Muốn biết thêm thông tin hay để được giúp ghi danh cho niên khoá tới, hãy gọi Trung Tâm Phụ Huynh HISD số 713-556-7121 hay vào trang mạng Early Childhood www.houstonisd.org/PreK.