Trường Sterling thêm môn học về hàn

Trường Trung Học Sterling sẽ cung cấp một môn học mới trong chương trình kỹ sư và thiết kế trong niên khoá 2015-2016: nghề hàn.

Trường này có thể cung cấp lớp học hành qua một sự hợp tác với Đại Học Cộng Đồng Houston. Những học sinh nào hoàn tất tốt đẹp mọi môn cần thiết sẽ kiếm được chứng chỉ là phụ tá thợ hành. Nếu các em tiếp tục học trong Đại Học Cộng Đồng Houston, các em sẽ có thể tận dụng các môn học hàn ở đây.

Lương căn bản cho một thợ hàn thì khoảng $45,000 với tiền thưởng và tiền làm phụ trội có thể lên đến $65,000 đến $85,000 một năm.

“Nhu cầu thợ hàn thì rất cao trong kỹ nghệ xây cất đến độ có thể nói chúng tôi dù có mọi chương trình này trong các trường trung học thì cũng không đáp ứng được đòi hỏi trong vùng,” Michael Webster nói, ông là phụ tá tổng giám đốc về Chuẩn Bị Ngành Nghề.

Các trường trung học khác trong HISD cũng có lớp hàn gồm Austin, Jordan, Lee, Madison và Milby.