NCAA tặng cặp đựng sách cho 6,800 học sinh HISD

Khoảng 6,800 học sinh lớp ba của HISD sẽ nhận cặp sách đầy những học cụ, nhờ bởi NCAA.

“Mỗi học sinh sẽ được một sổ tay, bút chì, bút mực, thước kẻ, và các dụng cụ học sinh khác,” Doug Hall nói, ông là trưởng tiểu ban tổ chức cho “2016 NCAA Final Four” ở Houston.

Các cặp này sẽ được phân phát cho 68 trường, mà sẽ đại diện cho 68 trường khởi sự trong cuộc thi đấu của NCAA.

Đây không chỉ là điều duy nhất mà NCAA thi hành với HISD trước trận đấu Final Four vào tháng Ba 2016.

Ông Hall nói, “Trận đấu Final Four thực sự là một cử hành kéo dài cả năm của cộng đồng. Vì các em sẽ đi học lại, và mùa bóng rổ khởi sự vào tháng Mười, chúng tôi hy vọng sẽ thực hiện nhiều sự cải tiến cộng đồng và nhiều sự hợp tác với HISD.”