Phụ huynh: Hãy tiết kiệm thời giờ! Hãy vào đây trước khi đến trụ sở trung ương của khu học chánh

Hàng trăm phụ huynh đã đến Trung Tâm Hattie Mae White (HMWESC; 4400 W. 18th St., 77092) vào mùa thu trong những tuần sắp đến ngày khai giảng, nhưng nhiều người thấy rằng họ không thực sự cần phải đến.

Trong khi một số việc phải được đích thân thi hành tại trụ sở HISD, các việc khác có thể được hoàn tất tại trường hay ngay tại nhà qua Internet.

Nếu phụ huynh muốn điền đơn, xin bản sao thông tín bạ, hay bất cứ công việc gì khác của ngày khai giảng, trước tiên hãy kiểm lại danh sách dưới đây, và quý vị có thể tiết kiệm được chuyến đi hay phí thời giờ chờ đợi.

Quý vị muốn làm gì?

  • Xin bản sao thông tín bạ của con em (học sinh mới vào HISD)—Yêu cầu này phải được thi hành ở trường sau cùng mà con em theo học đối với những học sinh nào đã rời HISD trong vòng bảy năm qua. Sau thời gian đó, các hồ sơ này có thể lấy tại trụ sở trung ương HMWESC qua sở Student Records Department, 713-556-6744. Phải có giấy căn cước vào lúc yêu cầu. Vui lòng lưu ý rằng hồ sơ học vấn không bao gồm các bản sao giấy khai sinh, thẻ An Sinh Xã Hội, hay các chủng ngừa.
  • Điền Giấy Xác Nhận Cư Trú của một Vị Thành Niên (DRM)—Chỉ có thể đích thân điền tại HMWESC (Student Transfer Dept., 713-556-6734), vì đơn này phải được công chứng. Người xin giấy thay cho học sinh này phải có mặt và trình thẻ căn cước có hình, cũng như bằng chứng nơi cư ngụ (giấy tờ thuê mướn hay biên lai tiền điện nước).
  • Điền Giấy Xác Nhận Nơi Cư Ngụ (SOR)—Chỉ có thể thi hành ở trường của con em. Người cho phụ huynh này sống chung thì phải đi theo cha mẹ này để ký tên vào SOR.
  • Xin chuyển trường (lần đầu)—Chỉ có thể nộp ở trường. Có thể lấy đơn trên mạng (http://www.houstonisd.org/Page/120696), tại bất cứ trường HISD nào, hay qua sở Student Transfer Dept.
  • Xin gặp để phản đối việc từ chối xin chuyển trường—Có thể được nộp qua email (studenttransfer@houstonisd.org), fax (713-556-6784), hay đích thân đến HMWESC (Student Transfer Dept.). Phụ huynh sẽ được cho biết ngày giờ cuộc họp.
  • Kiểm điểm tình trạng đơn xin magnet—Có thể kiểm điểm trên mạng qua parent dashboard trong www.hisdchoice.com hay gọi Magnet Department ở số 713-556-6947.
  • Hỏi về một chương trình magnet của trường nào đó—Có thể được giải quyết ở cấp độ trường. Vui lòng liên lạc điều hợn viên magnet của trường để được giúp đỡ. Xem danh sách các điều hợp viên ở đây (.pdf).
  • Nộp đơn than phiền về chính sách hay thủ tục—Có thể đích thân báo cáo tại trụ sở HMWESC, qua điện thoại số 713-556-7121, hay qua email  parentassistance@houstonisd.org. Vui lòng yêu cầu nói chuyện với liên lạc viên phụ huynh. Họ sẽ có thể giải quyết yêu cầu của quý vị, thường trong vòng 24–48 giờ.

Nếu điều quý vị muốn làm mà không có trong danh sách trên, hãy gọi cho Trung Tâm Thông Tin 713-556-6000 để được giúp đỡ.