Các chương trình mới, xây cất mới, cơ hội mới tại trường Sterling HS

Học sinh, hiệu trưởng mong đợi một niên khoá mới

Học sinh tại trường Sterling High School chào đón niên khoá mới với sự phấn khởi, nhiệt thành và lạc quan. Hiệu trưởng mới của trường này là Justin Fuentes, ông hăng say nói về các chương trình mới và cơ hội mới của trường cung ứng cho học sinh.

Ngoài chương trình hàng không của trường Sterling và một chương trình kỹ sư và thiết kế hàng không qua tổ chức Michigan Institute of Aviation Technology, trường còn cung ứng một học viện Futures Academy về luận lý học và quản lý tiếp tế toàn cầu, cũng như điều tra công lực, xe hơi, và các môn hai tín chỉ để có bằng về hàn.

Fuentes giải thích, “Chúng tôi tràn ngập Linked Learning và đã khởi sự các con đường trong việc giáo dục kỹ thuật và ngành nghề. Và chúng tôi chuẩn bị nhận một ngân khoản từ Cơ Quan Giáo Dục Texas mà nó đem cho chúng tôi cơ hội để hoạt động như một trường tiền đại học. Điều đó có nghĩa các học sinh của chúng tôi sẽ có hai năm đại học miễn phí trong khi ở bậc trung học II cấp.”

Niên khoá mới còn phấn khởi ở sự tiến bộ xây cất trường Sterling mới. Cơ sở mới này sẽ được xây chung quanh một cổng vào được thiết kế như một chỗ cất máy bay. Việc xây cất đang tiến hành trên khu trước đây là sân dã cầu và bóng tròn, nhưng không ảnh hưởng đến học sinh trong thời gian đi học. Chỉ có một nhượng bộ là các đội dã cầu và bóng tròn phải thực tập tại trường Thomas Middle School, cách đó gần một dặm. Trường này đã thấy các bức tường đầu tiên được dựng lên vào tháng Năm, và sẽ cử hành việc ký tên vào đà ngang hôm thứ Tư, 2 tháng Chín.