HISD công bố hợp tác với Trung Tâm Kennedy để mở rộng sự tiếp cận nghệ thuật của học sinh

Vào hôm thứ Năm Trung Tâm Trình Diễn Nghệ Thuật John F. Kennedy công bố rằng Khu Học Chánh Houston cùng với Thành Phố Houston sẽ là địa điểm thứ 19 cho chương trình giáo dục nghệ thuật toàn quốc của họ.

Chương trình “Ensuring the Arts for Any Given Child” (bảo đảm nghệ thuật cho mọi trẻ em) sẽ lấy các nguồn năng hiện có từ HISD, các tổ chức nghệ thuật địa phương, Thành Phố Houston, và Trung Tâm Kennedy và tổng hợp lại để gia tăng cơ hội nghệ thuật và cung cấp giáo dục nghệ thuật có phẩm chất cao cho 7,000 học sinh tại 11 trường.

Các trường này gồm các trường tiểu học Atherton, Benbrook, Eliot, Hartsfield, Hines-Caldwell, Kashmere Gardens, Memorial, Mitchell, Scarborough, và Whittier, và trung học Hamilton. Các trường khác sẽ được thêm vào trong những năm sắp tới.

“Chúng tôi phấn khởi khi hợp tác với Trung Tâm Kennedy khi tiếp tục làm việc để cung cấp cho mọi học sinh cơ hội đồng đều đối với giáo dục nghệ thuật cao,” TGĐ HISD là Ts Terry Grier nói. “Khi cung cấp các kinh nghiệm liên quan đến nghệ thuật ở trong cũng như ngoài lớp học, chúng tôi giúp đảm bảo học sinh phát triển thành các học sinh ưu tú có khả năng sáng tạo, dầy dạn và các giáo chức trở nên những tác nhân khích lệ thay đổi.”

Việc công bố này được thực hiện tại trường Tiểu Học Whittier với Thị Trưởng Houston Annise Parker và Phó Chủ Tịch về Giáo Dục Trung Tâm Kennedy là Mario Rossero. Sinh hoạt này có phần trình diễn âm nhạc của hai tay sáo của Whittier. Trường Whittier cung ứng lớp nghệ thuật và âm nhạc – kể cả ban nhạc – cho học sinh. Kịch nghệ, hội họa, và vũ điệu và trống Phi Châu cũng có cho học sinh sau khi tan học qua sự hợp tác với “Young Audiences of Houston”.

Ủy Viên Gíao Dục HISD là Juliet Stipeche nói, “Khi trẻ em có được sự giáo dục phong phú về nghệ thuật, vấn đề kỷ luật bớt đi và thành tích học vấn gia tăng. Đó là sự chú trọng đến khả năng sáng tạo và quan điểm của mọi đứa trẻ, và nó bắt đầu bằng việc cung cấp nghệ thuật cho các em”

HISD được chọn bởi Trung Tâm Kennedy vì học khu quyết tâm cải tiến giáo dục trong và qua các môn nghệ thuật, nhất là với nhóm Arts Access Initiative của thành phố này, đó là một nhóm hỗn hợp nhằm đảm bảo mọi học sinh đều được ích lợi học vấn qua nghệ thuật. Cùng làm việc với Arts Access Initiative, HISD thành hình ba mục tiêu cho giáo dục nghệ thuật – bình đẳng, có ảnh hưởng, và lâu dài.

Trung Tâm Kennedy sẽ làm việc với HISD để biết cách đạt được các mục tiêu này qua việc thi hành một kế hoạch tốt nhất. Ngoài ra, trung tâm này sẽ cung cấp các giáo chức và các nguồn nghệ thuật cũng như những cơ hội phát triển chuyên môn. Chương trình này đang được tài trợ bởi Trung Tâm Kennedy và Arts Access Initiative.

“Mọi học sinh đều đáng được giáo dục nghệ thuật cao,” Phó Chủ Tịch về Giáo Dục của Trung Tâm Kennedy là Mario Rossero nói. “Chúng tôi đặc biệt biết ơn Thị Trưởng Parker và TGĐ Grier vì sự tận tụy với chương trình này. Houston có một cộng đồng vững mạnh và tận tụy với nghệ thuật, và chúng tôi mong được thấy học sinh ở Houston gặt hái được những ích lợi từ chương trình này”.