HISD kỷ niệm Tháng Di Sản Tây Ban Nha

Khu Học Chánh Houston đang kỷ niệm Tháng Di Sản Tây Ban Nha, đề cao các biến cố lịch sử, văn hóa, và những đóng góp của người nói tiếng Tây Ban Nha và Latinh cho Hoa Kỳ.

Tháng Di Sản Tây Ban Nha khởi sự ngày 15 tháng Chín với việc kỷ niệm ngày độc lập năm 1821 của các quốc gia Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, và Nicaragua (trước đây được gọi là Vương Quốc Guatemala), và tiếp tục cho đến 15 tháng Mười. Các quốc gia Belize, Chí Lợi, và Mễ cũng kỷ niệm ngày độc lập trong tháng Chín. Trong suốt tháng này, nhiều sinh hoạt trình diễn văn nghệ, hội hè âm nhạc, thực phẩm, tranh ảnh, và nhiều triễn lãm khác về nền văn hóa phong phú của người nói tiếng Tây Ban Nha được cử hành trong các trường của khu học chánh.

“Tháng Di Sản Tây Ban Nha thực sự là thời gian để ăn mừng – nhất là ở Houston, một thành phố thực sự toàn cầu được nổi tiếng vì văn hóa đa dạng và phong phú của nó,” Tổng Giám Đốc HISD là Ts. Terry Grier nói. “Trong HISD, chúng tôi hãnh diện về sự đa dạng của chúng tôi và hân hoan nhận biết nhiều đóng góp phi thường của cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha.”

Trong suốt Tháng Di Sản Tây Ban Nha, chúng ta sẽ đề cao những yếu tố ích lợi của từng quốc gia Châu Mỹ La Tinh, để chia sẻ một chút về lịch sử của họ. Vì vậy hãy theo dõi! Và kiểm điểm từng ngày để xem quốc gia nào sẽ được đề cập kế tiếp. Sau đó cùng hội thoại trên mạng xã hội và cho chúng tôi biết lý do nào quý vị thích mừng Tháng Di Sản Tây Ban Nha.