Ghi danh bây giờ để tham dự ngày phục vụ “Green Apple”

Trong bốn năm liền, học sinh và nhân viên trong toàn thể HISD sẽ tham dự trong sinh hoạt bảo vệ môi trường “Green Apple Day of Service” vào ngày 26 tháng Chín, và khu học chánh đang khích lệ các trường và các sở tham dự.

Sinh hoạt này, được bảo trợ bởi sở “Energy and Sustainability” của HISD và trung tâm Center for Green Schools tại “U.S. Green Building Council”, đem cho học sinh, giáo chức và phần tử cộng đồng cơ hội thực hiện các môi trường lành mạnh và có hiệu quả qua các đồ án dịch vụ địa phương.

“Các trường có thể tham dự trong nhiều sinh hoạt khác nhau,” Caroline Kostak nói, bà là chủ tịch Green Schools Chair tại chi nhánh Texas Gulf Coast Chapter của U.S. Green Building Council. “Tại trường chúng tôi, chúng tôi thu dọn và nuôi các thú vật mà các lớp khoa học sử dụng.”

Bà Kostak nói các trường có thể hoàn tất một chuỗi sinh hoạt môi trường, tỉ như làm lại các thùng tái chế để dễ sử dụng, đặt các biển chỉ dẫn ngay nút điện để khích lệ người ta tắt đèn khi họ ra khỏi phòng, làm những biểu ngữ nhắc nhở sự tái chế đặt ngay hành lang trường và nhà ăn, nhặt rác trong sân trường, hay làm đẹp khu vườn trong trường.

Trường Garden Oaks Montessori và trung tâm giáo dục Gabriela Mistral Early Childhood Education hiện đang ghi tên để tổ chức các đồ án năm nay nhằm cổ vũ các trường xanh hơn và lành mạnh hơn.

Trung tâm Gabriela Mistral sẽ tổ chức ngày Beautification Day, bao gồm các giáo chức, phụ huynh và học sinh cùng làm việc để cải thiện dáng vẻ bên ngoài và chức năng của môi trường học ngoài trời và các trạm. Tại trường Garden Oaks, học sinh và các phần tử cộng đồng sẽ dọn dẹp hồ nước trong trường để hỗ trợ cho các thú hoang trong vùng, theo Adam Mejia cho biết, ông là trưởng tổ chức PTO Beautification Leader tại Garden Oaks.

“Ý định của sinh hoạt là có học sinh trở lại và quan sát sự sống dưới nước ở trong hồ này,” Mejia nói “Đó là một loại ốc đảo của trường chúng tôi.”

Mejia, bà còn làm việc với Accenture, công ty cố vấn quản lý hợp tác với trường để tổ chức đồ án này. Các người tình nguyện trong sinh hoạt này sẽ chú trọng đến việc lau chùi và xếp đặt khu hồ nước là chỗ của cá, ếch nhái và các thú hoang khác để học sinh và phần tử cộng đồng có thể vui hưởng.

“Mục tiêu của tôi là đưa người ta đến trường để làm xong công việc này,” Mejia nói. “Nhân viên mong đợi khu vực được dọn dẹp và có thể sử dụng. Có nhiều việc cần phải xong và phải sửa chữa.”

Không có thời hạn chót cho các trường HISD tham dự, nhưng các trường được khích lệ ghi danh trước ngày 26 tháng Chín để hoạch định trước. Kostad nói rằng khi biết rằng các trường trên thế giới đang làm việc cùng một ngày thì vui, nhưng tham dự một sinh hoạt thì tốt hơn không có sinh hoạt gì.

“Tôi muốn khích lệ các trường nào vẫn muốn tham dự nhưng không có kế hoạch thì hãy hoạch định điều gì đó mà tốt cho họ,” Kostak nói.

Để ghi danh một trường tham dự sinh hoạt ngày Green Apple Day of Service, hãy liên lạc Caroline Kostak ở số 832-215-3885.