Trường Sam Houston MSTC được vinh danh bởi Univision trong cuộc vận động #QuieroAprender

Trường “Sam Houston Math, Science, and Technology Center” của HISD tuần này được vinh dự đón tiếp Univision và một cuộc vận động để khích lệ học sinh Mễ cố gắng đạt được thành tích trong giáo dục. Hai học sinh cũng được vinh danh trong sinh hoạt này, thực hiện được là nhờ sự hợp tác giữa Univision, getschooled.com, #QuieroAprender (#IWantToLearn).

“Các tổ chức này từng chú ý đến bốn trường trên toàn quốc,” Hiệu Trưởng Rupak Gandhi của trường Sam Houston nói về  #QuieroAprender, “… và làm thế nào họ đã biến đổi nhiều trường trong vài năm qua về diện cải tiến học hành và thực sự thay đổi đời sống của học sinh. Trường Sam Houston được chọn là một trong những trường này, dựa trên sự gia tăng của chúng tôi trong những lãnh vực đó.”

Trong 2015, trường Sam Houston đã đạt được các tiêu chuẩn giải trình tiểu bang lần đầu tiên sau hai năm, và được lấy đi khỏi danh sách “Cần Cải Tiến”. Trường cũng được nhận biết vì học hành đặc biệt trong các môn xã hội học. Trường cung cấp cho học sinh tám chương trình có chứng chỉ. Thủ khoa của trường năm qua hiện đang theo học trường Columbia, trong khi á khoa theo trường Đại Học Rice.

Cuộc vận động giáo dục bao gồm một thảo luận của học sinh về tầm quan trọng của giáo dục, các cuộc phỏng vấn, và một bài thơ có tựa đề “What is the value of education to you?” (giá trị giáo dục là gì đối với em?). Hai học sinh được chọn bởi vị hiệu trưởng vì thành tích, họ điều khiển cuộc thảo luận cùng với Satcha Pretto, điều hợp viên chương trình buổi sáng Despierta America. Một trong những học sinh này–José Piñeda lớp 12 – được chọn bởi #QuieroAprender vì một cuộc phỏng vấn sâu đậm mà sẽ được chiếu trong phim tài liệu sắp tới.

“Đó là một cơ hội lớn để đề cao những điều tốt của học sinh,” Piñeda nói, em trong ban đại diện học sinh và trong ban nhạc mariachi. “Có nhiều học sinh nói tiếng Tây Ban Nha muốn tiến bộ và vươn lên.” Piñeda nằm trong năm phần trăm học sinh đứng đầu của lớp và dự định học về kỹ sư cơ khí tại Đại Học Texas.

“Với tôi, #QuieroAprender là một tổ chức phi thường, vì nó thực sự đưa sức mạnh giáo dục vào tay học sinh,” ông Gandhi nói, “và đó là điều quan trọng nhất.”