Cộng đồng góp lời hỗ trợ sau thảm kịch xe buýt

Vào ngày thứ Ba, 15 tháng Chín, hai học sinh của chúng ta — Janiecia Chatman, 14, và Mariya Johnson, 17 — đã chết trong một tai nạn xe buýt ở vùng đông nam Houston. Hai học sinh khác và người tài xế cũng bị thương.

Trong những ngày giờ sau tai nạn này, mọi người trên toàn quốc đã bảy tỏ sự lưu tâm đến các nạn nhân. Dưới đây là một vài lời tiêu biểu họ chia sẻ.

Chúng tôi tiếp tục nhớ đến những người bị ảnh hưởng và yêu cầu quý vị cũng làm như vậy. Vui lòng chia sẻ những nhận xét của chính quý vị vào dưới đây.