Phòng Thương Mãi HISD và các trường hợp tác để tạo ra ‘global graduates’

Các thành viên được vinh danh vì sự quyết tâm chuẩn bị học sinh cho lực lao động

Có bao giờ tự hỏi những phẩm chất nào mà các chủ nhân tìm kiếm trong lực lao động hôm nay? Các hiệu trưởng trường trung học II cấp có cơ hội để lần đầu tiên được nghe từ các nhà lãnh đạo kỹ nghệ và thương mãi trong một cuộc họp mới đây của Phòng Thương Mãi HISD. Phòng này, được thành lập bởi các thành viên từ các kỹ nghệ quan trọng của Houston, hướng dẫn khu học chánh về cách cải tiến chương trình dậy nghề ở trường để đáp ứng tốt hơn các nhu cầu lao động trong vùng.

Trong cuộc họp đầu tiên cho niên khoá 2015–2016, các phần tử của phòng này nối kết với các hiệu trưởng và thảo luận về sự quan trọng của đường nét “Global Graduate” của HISD, là một danh sách sáu học sinh có khả năng thành công sau khi tốt nghiệp. Đường nét này được hình thành với sự giúp đỡ của các thành viên phòng thương mãi và bao gồm các đặc tính như suy nghĩ sâu xa, có thể thích ứng và có hiệu quả, trách nhiệm khi quyết định, và các khả năng giao tế.

“Lắng nghe và nói với các nhà lãnh đạo kỹ nghệ này, họ thực sự làm công việc thuê mướn, làm cho đường nét HISD Global Graduate trở nên một thực tế,” Rupak Gandhi nói, ông là hiệu trưởng của trường Sam Houston Math, Science and Technology Center High School. “Tôi cũng có cơ hội để trò chuyện với một vài doanh gia, họ đã hợp tác với trường chúng tôi và cung cấp việc cho những học sinh sắp tốt nghiệp. Đó là một hoàn cảnh đầy thắng lợi cho tất cả chúng ta.”

Phòng này, gặp gỡ hai tháng một lần, còn tích cực tham dự trong việc cung cấp sự thực tập cho học sinh, thực tập mùa hè cho các giáo chức, diễn thuyết trong lớp, các chuyến đi xa, và giúp đỡ hoạch định học trình và sự giảng dậy.

“Các hiệu trưởng cần giao tiếp với các chủ nhân địa phương để phục vụ nhu cầu của học sinh tốt hơn,” Phụ Tá TGĐ HISD về Chuẩn Bị Ngành Nghề là Mike Webster nói. “Nhờ sự hợp tác với các doanh gia và kỹ nghệ của Houston, HISD sẽ có thể khuôn đúc các học sinh tốt nghiệp toàn cầu thực sự sẵn sàng vào đời.”

Trong cuộc họp này, một vài thành viên của phòng được vinh danh vì công việc của họ với khu học chánh trong năm qua. Giải Outstanding Partnership được trao tặng cho Vaughn Construction, một công ty vừa mới cung cấp sự thực tập có trả lương cho một vài học sinh trung học thích theo đuổi các nghề trong kỹ nghệ đó. Giải Partnership Champion được trao cho José Palacios làm việc với MEMCO.

“José từng làm việc vất vả để đem về các nguồn năng và liên lạc với kỹ nghệ cho chương trình của chúng tôi,” Quản Lý Dan Sturdevant của sở Hướng Dẫn Đại Học và Nghề Nghiệp của HISD nói. “Ông đã mở ra nhiều cánh cửa cho các hợp tác viên và bảo trợ học đường và đưa nhiều học sinh đến công việc sau khi tốt nghiệp. Chúng tôi biết ơn sự phục vụ và tận tụy của ông cho HISD”.