HISD trong sự thương tiếc sau tai nạn xe buýt lấy đi hai mạng sống học sinh

Tuần này gia đình HISD đương đầu với sự mất mát không thể tưởng tượng được. Mariya Johnson mười bảy tuổi và Janecia Chatman mười bốn tuổi đã từ trần trong một tai nạn xe buýt thảm khốc vào sáng 15 tháng Chín, và hai học sinh khác – chị em sinh đôi Brandon và Lakeshia Williams — bị thương.

Đối phó với sự chết thì không bao giờ dễ, và điều đó càng đúng hơn khi dính dáng đến người trẻ. Không gì có thể chuẩn bị quý vị trước sự chấn động lớn lao như thế. Nó thực sự tan nát.

Tâm hồn chúng ta hướng đến các gia đình và bạn hữu của những học sinh từ trần, và chúng tôi yêu cầu quý vị hãy nhớ đến họ trong tư tưởng và lời cầu nguyện khi họ phải trải qua tiến trình buồn thảm này.