Chương trình EMERGE hiện nhận đơn cho Lớp 2018

Chương trình EMERGE của HISD đang nới rộng ra cho tất cả các trường trung học II cấp trong năm nay, và khích lệ các phần tử của Lớp 2018 (hiện lớp 10) hãy nộp đơn.

EMERGE giúp các học sinh từ những thành phần bị thiệt thòi biết đến những nguồn năng cần để nộp đơn, theo học, và tốt nghiệp từ các trường đại học nổi tiếng trong nước, mà các nguồn năng này cung cấp sự hỗ trợ cao độ cũng như học bổng và trợ cấp tài chánh đáng kể. Các học sinh được chọn vào chương trình EMERGE được chuẩn bị vào đại học và làm đơn xin trợ cấp tài chánh, được chuẩn bị bài thi SAT, và được đi thăm một đại học nổi tiếng vào mùa hè.

Các học sinh EMERGE trong quá khứ đã theo học các trường đại học nổi tiếng trên toàn quốc, gồm Oberlin, Rice, Harvard, Brandeis, và nhiều trường khác. Bất cứ học sinh lớp 10 hiện thời của HISD đều có thể nộp đơn, và không cần phải có điểm tối thiểu GPA hay điểm thi. Vì số chỗ trong chương trình chỉ có hạn mà lại đông học sinh muốn tham dự, thủ tục nộp đơn thì rất gay go. Hầu hết các học sinh EMERGE đều có thành tích học vấn vững chắc ở trong lớp, hăng hái và có thể thi hành những công việc cho EMERGE, và muốn nộp đơn vào các trường đại học nổi tiếng trong nước.

Muốn biết thêm thông tin, hãy vào trang mạng EMERGE hay lấy đơn ở đây. Các giáo chức và ban quản trị học đường cũng có thể đề nghị học sinh vào chương trình này ở đây. Các đơn xin được duyệt xét theo thứ tự và hạn chót là 31 tháng Mười, 2015, 11g59 tối CST.