Ủy Ban Giáo Dục cứu xét việc thông qua chương trình bông phiếu 2012 trị giá $211 triệu

Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston sẽ cứu xét một đề nghị bởi ban quản trị học khu để đưa thêm $211 triệu tài trợ vào chương trình bông phiếu 2012, mà số tiền này để trang trải những chi phí xây cất bất ngờ và vì lạm phát.

Từ 2012, khi cử tri Houston tán thành chương trình bông phiếu của học khu trị giá $1.89 tỉ, khu học chánh đã nhìn thấy một sự gia tăng gần 40 phần trăm về chi phí xây cất, từ khoảng $160 mỗi bộ vuông trong 2012 lên đến khoảng $222 một bộ vuông ngày nay.

Phần lớn sự gia tăng đó là vì việc xây cất trong vùng gia tăng mạnh trong vài năm qua, nó tạo nên một đòi hỏi rất lớn về nhân sự và vật liệu. HISD thì không đơn độc trong hoàn cảnh này, vì các khu học chánh khác trong vùng đang phải đương đầu với những thách đố tương tự với các chương trình xây cất.

Đề Nghị Tài Trợ Bổ Túc – Chương Trình Bông Phiếu 2012

Khu học chánh đã thi hành một số biện pháp để giảm thiểu các chi phí cao này, gồm việc đưa một số tiền lạm phát và dự trự vào ngân sách xây cất của từng đồ án. Tuy nhiên, vẫn còn thiết hụt, và đề nghị tài trợ này sẽ đảm bảo mọi lời hứa lúc đầu trong chương trình bông phiếu sẽ được chu toàn.

Bở tỉ lệ gần 2-1, các cử tri trong năm 2012 đã hậu thuẫn một kế hoạch để xây lại hay tân trang 40 trường trên toàn thành phố, gồm 29 trường trung học II cấp. chương trình này còn bao gồm việc nâng cấp kỹ thuật, tân trang phòng vệ sinh các trường trung học I cấp và cải thiện các cơ sở thể lực trên toàn học khu.

“Mục tiêu của chúng tôi thì không thay đổi,” TGĐ HISD là Ts. Terry Grier nói. “Chúng tôi sẽ xây các trường mà chúng tôi đã hứa khi chương trình bông phiếu được tán thành vào 2012. Sự tài trợ thêm này sẽ giúp chúng tôi chu toàn lời hứa đó và cho phép các đồ án này xúc tiến ngay lập tức.”

Những câu hỏi đáp về số tiền đề nghị

Chủ Tịch UBGD Rhonda Skillern-Jones nói Ủy Ban nhất định bảo đảm rằng mọi trường sẽ được xây để đáp ứng các nhu cầu của các cộng đồng.

“Khi cử tri tán thành bông phiếu này gần ba năm trước, không ai tiên đoán được giá lạm phát xây cất lớn như thế nào mà chúng ta đang thấy ngày nay,” Skillern-Jones nói. “May mắn, vì cách quản lý tài chánh thận trọng của học khu, chúng ta ở trong vị thế có thể giải quyết vấn đề này mà không phải tăng thêm gánh nặng cho người nộp thuế.”

Ngay cả với các tình hình thị trường bất ngờ, hiện thời khu học chánh có nhiều công việc được xúc tiến hơn bất cứ thời điểm nào trong 25 năm qua, và một vài trường mới dự định sẽ khánh thành vào lúc khởi sự niên khoá 2016-2017. Cho đến nay, HISD đã tiêu $208 triệu của ngân quỹ mà cử tri tán thành cho bông phiếu 2012, gồm $44.5 triệu về bất động sản.

Với sự đồng ý kế hoạch này của Ủy Ban Giáo Dục, HISD sẽ phát ra $200 triệu tiền nợ mới về bảo trì. Món nợ mới này sẽ không ảnh hưởng đến ngân khoản coh bất cứ nhu cầu nào của học khu, cũng không ảnh hưởng đến tỉ lệ thuế xuất của học khu mà các chủ nhân bất động sản phải trả.

Số tiền $11 triệu còn lại cần để trang trải tiền tài trợ xây cất vì lạm phát sẽ được lấy từ quỹ dự trữ của chương trình bông phiếu 2007.

Nếu được tán thành, $211 triệu sẽ được phân phối cân xứng với ngân khoản xây cất ban đầu của từng đồ án để hỗ trợ các nhu cầu có liên quan đến đồ án. Ngoài ra, một số tiền này sẽ được phân phối để hỗ trợ việc nâng cấp các cơ sở thể lực trong học khu.

Muốn biết thêm về các chương trình xây cất của học khu, hãy vào trang www.BuildHISD.org.