Cuộc họp đầu tiên về bông phiếu để biết các ý tưởng chung về tân trang trường Scarborough

Vào chiều tối thứ Năm, các học sinh, phụ huynh và phần tử cộng đồng của trường Trung Học Scarborough đã biết thêm về các kế hoạch tân trang trường đã cũ gần 50 năm trong vùng tây bắc Houston.

Theo chương trình bông phiếu của HISD, $12.6 triệu được dành cho đồ án Scarborough, mà nó sẽ bao gồm những tân trang và cải thiện cơ sở hiện thời.

Trong cuộc họp tuần này, gần 40 tham dự viên đã nghe từ hiệu trưởng và kiến trúc sư đồ án, cũng như được biết về sự cập nhật về một đề nghị thêm tài trợ cho các đồ án trong chương trình bông phiếu 2012. Tài trợ này, được đưa ra vì những chi phí gia tăng bất ngờ trong xây cất, sẽ được phân phối cân xứng cho các đồ án tùy theo ngân sách. Ủy Ban Giáo Dục sẽ bỏ phiếu về sự tài trợ này vào tháng tới trong cuộc họp thường lệ.

“Tài trợ này sẽ giúp lấp đầy khoảng cách lạm phát,” Dan Bankhead, ông là tổng quản lý của HISD về Thiết Kế Cơ Sở, nói với nhóm này. “Đây thực sự là một cách chiến thuật để giúp giải quyết khoảng cách và nhu cầu này.”

Các dự định cho trường này gồm một cơ sở mới cho JROTC; tân trang các lớp và nâng cấp kỹ thuật; cải tiến sân thể thao và sân quần vợt; và một phòng tiếp khách mới cũng như sửa chữa lại mặt tiền của trường.

Tiến trình thiết kế thì đang tiến hành, và Nhóm Cố Vấn Đồ Án – gồm phụ huynh, giáo chức, phần tử cộng đồng và nhân viên trường – từng làm việc trên đồ án này, gặp gỡ hàng tháng để thảo luận về các kế hoạch và những gì ưu tiên. Mục tiêu của nhóm là đưa trường này vào thời hiện đại – về thẩm mỹ cũng như để hỗ trợ chương trình học vấn trong trường.

Trường cung cấp các chứng chỉ kỹ nghệ trước khi tốt nghiệp về quản lý bán lẻ, sửa chữa/bảo trì điện lạnh, hay quản trị điện toán và mạng lưới. Các học sinh còn có thể chuẩn bị cho các ngành nghề trong quân đội qua chi nhánh của JROTC, là một chương trình rất phổ thông trong trường.

“Tôi muốn trường này là trường trên hết trong HISD,” Hiệu Trưởng Diego Linares nói. “Có nhiều điều cần được cải tiến để là một trường của thế kỷ 21, do đó chúng tôi phải suy nghĩ về hoạch định. Chúng tôi cần sự uyển chuyển, như thế các học sinh có thể hợp tác làm việc.”

Maria Guillen, phụ huynh có hai con trai tại trường Scarborough High School nói bà muốn biết làm thế nào các chương trình Futures Academy được du nhập vào thiết ký mới này và bà phấn khởi về những cải thiện cho cơ sở JROTC.

Bà nói, “Đó là một chương trình tốt”.

Việc xây cất đồ án này hy vọng sẽ bắt đầu trong tam cá nguyệt thứ ba của 2017 và ngày hoàn tất được nhắm đến là tháng Tám 2018.