HISD hợp tác với ‘Mi Familia Vota’ để vận động học sinh đăng ký bầu cử

Khu Học Chánh Houston đã cùng với Mi Familia VotaUnivision 45 tuần này tại trường Trung Học Wheatley để khởi sự các nỗ lực vận động học sinh đăng ký bầu cử.

Trường Wheatley chỉ là một trong vài địa điểm vận động học sinh đăng ký bầu cử cùng với National Voter Registration Day, mà vào ngày thứ Ba. Bẩy trường trung học HISD khác sẽ tổ chức vận động tương tự vào hai tuần tới khi ghi danh các học sinh đủ điều kiện.

HISD có trên 7,600 học sinh trung học từ 18 tuổi trở lên.

“Điều quan trọng là chúng tôi khuyến khích học sinh đăng ký bầu cử khi các em đến 18 tuổi. Bầu cử đem cho các em một cơ hội để tiếng nói được lắng nghe,” hiệu trưởng trường Wheatley là bà Shirley Ann Rose nói.

Hàng ngày các người tình nguyện sẽ ở một trường khác nhau cho đến khi chấm dứt nỗ lực này vào thứ Hai, 5 tháng Mười. Học sinh phải điều và nộp tờ đăng ký vào ngày 5 tháng Mười để có thể bầu cử vào ngày 3 tháng Mười Một.

Các đại diện từ Mi Familia Vota, một tổ chức vô vị lợi cổ vũ sự tham dự của người dân, sẽ có mặt tại từng trường để giúp học sinh đăng ký, xác nhận điều kiện của họ, và mở các khóa thông tin về sự quan trọng của việc chu toàn nhiệm vụ công dân.

Đài Univision 45 đang giúp cổ vũ vận động đăng ký bầu cử và nói đến sinh hoạt này trong các phần tin buổi tối.