Khu Học Chánh nỗ lực giúp đỡ học sinh tị nạn có được sự lưu ý của tiểu bang, toàn quốc

Trẻ em rời bỏ quê cũ vì chiến tranh, bạo lực vì ma túy, hay các tranh chấp khác thường cần sự giúp đỡ đặc biệt khi các em đến Hoa Kỳ.

Đó là lý do hai tổ chức đến HISD tuần này để tìm hiểu thêm về cách giúp đỡ của học khu đang thi hành cho học sinh tị nạn. Các đại diện từ Raise Your Hand Texas đã đến thăm hai trường — Daily Elementary SchoolWestside High School — trong khi các nhà sản xuất từ chương trình PBS News Hour nói chuyện với các nhà lãnh đạo ở trung tâm Mistral Early Childhood Center (ECC) và Las Americas Middle School.

“Khu vực Houston có khoảng 3,000 – 4,000 người tị nạn hàng năm,” Shirin Herman giải thích, bà là một người huấn luyện của sở Đa Ngữ  của HISD. “Chúng tôi huấn luyện một vài lần trong năm để các giáo chức và nhân viên sẽ biết những người này từ đâu đến và đang lánh nạn gì. Phụ huynh được sự hướng dẫn qua chương trình Refugee Program của HISD và học sinh được cung cấp miễn phí cặp đựng sách, học cụ, và một cuốn tự điển – trước khi các em ghi danh. HISD còn làm việc chặt chẽ với các cơ quan tư phi chính phủ để cung cấp miễn phí các lớp Anh văn, nơi ở tạm, phiếu thực phẩm, Medicaid, và tìm việc làm.”

Marie Moreno, hiệu trưởng của trường Las Americas, nói trường bà còn có chương trình giáo dục lưu ý đến sự chấn động, như thế các giáo chức biết cách nhận ra những dấu hiệu của chấn động nơi lối đối xử của học sinh, dù là bạo lực, dễ tấn công, rất nhút nhát, hay dễ xúc động. “Như thế, các giáo chức biết cách làm việc với những học sinh này và có thể giúp các em bình tĩnh hơn.”

Bà Moreno còn có các đại diện từ tổ chức Children at Risk đến trường hai lần mỗi tuần để giúp học sinh học cách đối phó và tương giao với nhau. “Đôi khi chúng tôi phải dậy các em cách đối xử trong trường vì chưa bao giờ chúng đi học. Và khi các em có hành động, chúng tôi sửa đổi, nhưng cũng giải thích lý do. Với chúng tôi, đó là vấn đề sửa đổi cách đối xử thay vì chỉ có ngăn cản.”

Bà Moreno nhận xét rằng sự lưu tâm của chương trình PBS dường như phát xuất từ một bài báo đăng trong tháng Năm về cùng một chủ đề và có nhắc đến cả hai trường Las Americas và Mistral.