Các học sinh thắng giải cuộc thi video khi chứng tỏ khả năng hiểu biết trang mạng

Giữ trương mục email an toàn với mật mã vững chắc là một yếu tố quan trọng của công dân kỹ thuật số có trách nhiệm, và các học sinh từ hai trường HISD đã chứng tỏ sự thấu đáo ý niệm này qua việc thắng các giải nhất trong một cuộc thi làm phim video được đồng bảo trợ bởi Future of Privacy Forum (FPF) và Nhóm Giáo Dục Kỹ Thuật HISD.

Các học sinh trường Tiểu Học Harvard đã thắng bốn trong năm giải (nhất và nhì, cũng như hai giải danh dự), trong khi học sinh từ trường Eastwood Academy đưa về nhà giải ba.

Cuộc thi này đã được hình thành như một phấn của Tháng Ý Thức Kỹ Thuật Số vào tháng Mười để gia tăng sự hiểu biết của học sinh về trang mạng trong khi còn cho các em một cơ hội để bày tỏ sự sáng tạo.

“Đây là một lối thoát lớn cho học sinh,” Chuyên Gia Giảng Dậy Kỹ Thuật John Schaff của trường Harvard Elementary nói. “Chúng tôi đang cố gắng làm những phim mà nó phù hợp với học trình, và chúng tôi sẽ đề nghị các đề tài khác về an toàn trên mạng và công dân kỹ thuật số cho những cuộc thi tương lai.”

Các học sinh nhận được giải thưởng $150, $100, $50, và $25, theo thứ tự tương ứng, từ FPF. Tổ chức này còn hứa sẽ tổ chức cuộc thi hàng tháng cho mọi học sinh HISD. Hạn chót cho cuộc thi lần tới là thứ Sáu, 11 tháng Mười Hai, vì ngày lễ Tạ Ơn. Vui  lòng liên lạc Samantha Rosenthal hay Kevin Lewis ở số 713-556-6200 để lấy tập tài liệu hay biết thêm chi tiết.