Các học sinh lớp dầu hỏa phát triển khả năng, tinh thần thể thao trong tổ chức “STEM Showdown”

Các học sinh từ ba trường trung học II cấp của HISD đã đem về nhà các giải thưởng, cũng như các bài học về hoạt động nhóm và tinh thần thể thao từ tổ chức mới đây là Viva Technology STEM Showdown.

Sinh hoạt này, đã xảy ra hôm 6 th. Mười Một tại Đại Học Houston, là một sự hợp tác giữa Great Minds in STEMShell Oil Company. Nó cung cấp cho các học sinh trung học thường không được phục vụ đúng trong trường IPAA/PESA Petroleum Academies một cơ hội để ganh đua trong một chuỗi thách đố STEM cùng với các đồng bạn khác đang theo học các đại học trong vùng.

Trên 100 người trẻ đã tham dự trong tổ chức này năm nay, và các học sinh từ các trường của HISD là Westside High School, Energy Institute, và Milby High School (cùng với các đại học hợp tác) đã ra về với các giải thưởng vì thành tích của mình.

Danh hiệu quán quân và giải thưởng hạng nhất là $3,500 đến với trường Energy Institute và tổ chức hợp tác với trường là Đại Học Houston (UH). Kế đến là trường Milby High School, học sinh trường đã thắng được $1,500 và làm việc với các sinh viên của Đại Học Texas ở Austin (UT).

“Sinh hoạt này được đề ra để học sinh phấn khởi về các ngành nghề STEM,” Điều Hợp Viên STEM của trường Energy Institute là René Flores nói. “Nó giống như một cuộc vận động STEM, và các học sinh lớp chín được biết đến các sinh hoạt STEM. Nhưng điều tôi thích nhất là các em biết cách làm việc với nhau và với các sinh viên cũng như mừng sự thành công của người khác.”

Flores nói giải thưởng $3,500 sẽ được dùng để hỗ trợ các chương trình kỹ sư hiện có của trường này bằng cách bù đắp phí tổn của một diễn giả được mời, hay lệ phí tham dự cho một cuộc thi khác.

Các nhóm Milby/UT, Energy/UH, và Westside/UH còn đem về nhà các giải nhất, giải ba, và giải an toàn, theo thứ tự tương ứng.