Hiệu trưởng của HISD được vào chung kết giải “Texas High School Principal of the Year”

Hiệu trưởng trường North Houston Early College là Angela Lundy-Jackson là một trong ba người vào chung kết của giải Texas Association of Secondary School Principals (TASSP) High School Principal of the Year (Hiệu Trưởng Trung Học II Cấp của Năm của tổ chức Các Hiệu Trưởng Trung Học Texas)

Đề cao sự xuất sắc về quản trị học đường, hàng năm tổ chức TASSP vinh danh các hiệu trưởng và các hiệu phó ngoại hạng trên toàn tiểu bang. Việc đề cử bởi các ban quản trị trường, được dựa trên thành tích gương mẫu và sự lãnh đạo ngoại hạng trong ngành giáo dục đệ nhị cấp.

Bà Lundy-Jackson được chọn là “Region 4 Secondary Principal of the Year” vào tháng Sáu, việc này giúp bà đủ điều kiện để được cứu xét ở cấp tiểu bang và đưa bà trở thành một trong ba ứng viên cho giải thưởng High School Principal of the Year.

“Tôi rất vinh dự khi được chọn vào chung kết trong nhóm các đồng môn quý mến,” Lundy-Jackson nói. “Công việc mà nhân viên trường và tôi thi hành thì quan trọng cho tương lai của các học sinh ưu tú mà chúng tôi phục vụ hàng ngày, và tôi không coi thường điều này.”

Lundy-Jackson, người dẫn đạo trường North Houston Early đầu năm 2010, là một nhà giáo dục kỳ cựu với trên 20 năm kinh nghiệm. Bà khởi đầu sự nghiệp giáo dục với “Teach for America” và sau này trở nên một người dìu dắt giáo chức của HISD, trưởng phòng Anh Văn, điều hợp viên giảng dậy, điều hợp viên magnet, và giám đốc giảng dậy/hiệu phó.

Vào tháng Chín, bà giúp trường North Houston Early nhận được giải thưởng đầu tiên là 2015 National Blue Ribbons School Award của Tổng Trưởng Giáo Dục Hoa Kỳ Arne Duncan. Trường này được vinh dự vì có những cải tiến hiể nhiên trong việc bớt đi khoảng cách thành tích giữa các nhóm học sinh thiểu số và bị thiệt thòi.

Trong năm 2014 và 2015, trường North Houston Early được chọn là America’s Most Challenging High Schools bởi tờ Washington Post. Trường này còn được xếp hạng bởi Children at Risk là một trong 10 trường đứng đầu trong vùng Houston rộng lớn.

Lundy-Jackson cho rằng sự thành công của trường bà là bởi sự quyết tâm đạt được các tiêu chuẩn học vấn cao cho các học sinh thiệt thòi, thế hệ đầu tiên lên đại học. Là một trong năm trường dậy sớm môn đại học trong Khu Học Chánh Houston, trường North Houston Early cung cấp cho học sinh cơ hội để kiếm được bằng trung học và cả bằng cán sự của Đại Học Cộng Đồng Houston.

“HISD thì rất hãnh diện về bà Angela và công việc đáng kể bà đang thi hành để chuẩn bị học sinh lên đại học và trong kinh tế toàn cầu thế kỷ 21,” Trưởng Học Đường Đệ II Cấp của HISD là Esther Omogbehin nói. “Sự quyết tâm của bà khi nối lại khoảng cách thành tích giữa các học sinh bị thiệt thòi để bảo đảm sự thành công của các em, điều đó đang thay đổi đời sống và có ảnh hưởng đến toàn trường.”

Các người vào chung kết cho giải TASSP High School and Middle School Principal of the Year cũng như giải Assistant Principal of the Year (Hiệu Phó của Năm) sẽ được phỏng vấn bởi ủy ban Principal Image Committee vào tháng Mươi Hai ở Austin. Ủy ban này sau đó sẽ chọn một quản trị viên là người sẽ đại diện cho Texas ở cấp độ quốc gia. Những người thắng giải sẽ được công bố vào th. Mười Hai.