Quý vị đã được nhận, bây giờ hãy đền đáp lại vào ngày ‘Giving Tuesday’

Khi gà tây đã ăn hết, bánh trái cũng không còn, và ngày được dành riêng để các gia đình Hoa Kỳ cảm tạ những hồng ân trong đời thì cũng qua đi. Bây giờ là lúc để đền đáp. Ngày “Giving Tuesday” (thứ Ba cho đi) vào 1 tháng Mười Hai, 2015, là một ngày trên toàn cầu để đền đáp cộng đồng qua sự phục vụ và độ lượng dưới mọi hình thức.

Ý tưởng thật đơn giản: Hãy hy sinh và khích lệ người khác làm như vậy bằng cách nói với họ về điều đó. Hãy dùng hashtag #GivingTuesday trong các trang truyền thông xã hội để mọi người biết làm thế nào quý vị đang giúp sự thay đổi.

Chương trình Read Houston Read của HISD là một cách tốt để đền đáp cộng đồng. Hãy đọc sách cho một học sinh lớp một và tặng cho em món quà sẽ gia tăng gấp bội về giá trị – yêu quý đọc sách. Read Houston Read là một phần của khởi xướng Literacy by 3 của HISD, nó giúp cho mọi học sinh đọc đúng cấp lớp hay cao hơn khi cuối lớp ba..

Hãy ghi tên và dành một giờ hàng tuần – hoặc đích thân hoặc trên mạng – để dìu dắt một học sinh và nghe các em đọc. Sau đó dùng #GivingTuesday trên Twitter hay lấy xuống huy hiệu này trên Facebook để nói với những người quen biết.

Nếu quý vị không thể cam kết hàng tuần, vẫn còn nhiều cách khác để tình nguyện trong HISD. Hãy ghi tên qua chương trình VIPS và khám phá ra những cơ hội tình nguyện trong trường và tham gia.