Chợ Apollo do học sinh điều khiển giúp 200 gia đình với trên 6,000 cân thực phẩm

Các học sinh trường Trung Học Sharpstown, cũng như các ngươi tình nguyện từ Morgan Stanley, Memorial Hermann, và Volunteer Houston, đã giúp cho mùa lễ này sáng sủa hơn một chút cho cộng đồng trường này vào cuối tuần qua với chợ  Apollo. Gần 200 gia đình được cung cấp với trên 6,000 cân thực phẩm.
<!–<!–
20151212_ApolloMarket – Images by Houston Independent School District
Chợ Apollo là việc phân phối thực phẩm hàng tuần cho học sinh tình nguyện điều khiển, nhưng ngày 12 tháng Mười Hai gồm ngày hội đặc biệt cho cộng đồng này, nó bao gồm:

  • Thực phẩm tươi, kể cả gà tây
  • Một cuộc trình bày nấu ăn bởi nhóm HealthCorps Cooking Club của trường Trung Học Sharpstown
  • Đo máu miễn phí bởi nhân viên của bệnh viện Memorial Hermann Southwest
  • Cơ hội để tìm hiểu thêm về bệnh xá Memorial Hermann
  • Một cuộc trình bày dinh dưỡng bởi nhân viên Houston Food Bank
  • Các quầy trò chơi và sinh hoạt được cung cấp bởi nhân viên Morgan Stanley
  • Cơ hội ghi danh để được những dịch vụ xã hội với tổ chức Epiphany Community Health Outreach Services (ECHOS).

“Đây là một sinh hoạt lớn cho cộng đồng địa phương này,” Kim Benson là một phần tử của Sharpstown nói. “Tôi rất cảm kích bởi các học sinh, họ rất hữu ích và dễ thương. Điều đó thực sự đưa quý vị vào tinh thần ngày lễ.