HISD thông báo sự hợp tác với Sở Giáo Dục Taipei

Khu Học Chánh Houston vào hôm thứ Năm đã cùng với Bộ Giáo Dục Đài Loan cử hành lễ chính thức hóa sự hợp tác quốc tế giữa hai tổ chức này.

Hiệp ước “Partnerships in Education” (hợp tác viên giáo dục) chính thức củng cố tình hữu nghị giữa hai tập thể này, cho phép cả hai trở nên các tổ chức “chị em”. Nó bao gồm những cơ hội để chia sẻ thông tin giáo dục, môn học và cách giảng dậy giữa HISD và các nhà giáo dục ở Taipei, thủ đô của Đài Loan, một thành phố đứng đầu thế giới về tin học.

Sự tiếp giáp với ngôn ngữ, văn hóa và kinh tế khác biệt là một yếu tố then chốt của việc giáo dục toàn cầu, mà nó là điều phải có cho học sinh nếu các em muốn thành công trong thị trường toàn cầu.

“HISD nhất định cung cấp cho học sinh những cơ hội mà nó sẽ giúp các em học hỏi và hiểu biết hơn về thế giới chung quanh,” TGĐ HISD là Terry Grier nói. “Những cơ hội và sự hợp tác như thế này giúp bảo đảm các học sinh chúng ta là những người tốt nghiệp cho toàn cầu và là những công dân có suy nghĩ, có trách nhiệm, và thành công của thế giới.”

Qua sự hợp tác này, HISD nhằm trao đổi những cách thực hành tốt nhất trong giáo dục và tạo những cơ hội cho những chương trình trao đổi giáo chức và học sinh HISD. Khu học chánh còn nhắm cổ vũ ý thức văn hóa bằng cách chia sẻ thông tin về tiếng và văn hóa Đài Loan trong HISD trong khi chia sẻ thông tin về văn hóa của chúng ta ở Đài Loan.

Các viên chức còn hy vọng việc chính thức hóa sự hợp tác này sẽ đẩy mạnh thêm những hợp tác khác về giáo dục, văn hóa và chuyên môn giữa hai tổ chức này.

Ủy Viên Giáo Dục HISD là Greg Meyers nói những hợp tác như thế này thì quan trọng cho sự thành công của học sinh.

“Hiệp ước hợp tác chúng tôi ký ngày hôm nay sẽ củng cố tinh thần hợp tác lâu dài của chúng tôi để phát triển những cơ hội giáo dục ở Houston cũng như Tailei,” ông Meyers nói. “Nó có lợi cho học sinh, giáo chức, và ban quản trị khi chúng ta tiếp tục hiểu biết thêm lẫn nhau, và cải tiến sự hiểu biết và quý trọng văn hóa độc đáo của chúng ta. Tôi vinh dự để hợp tác với Taipei trong hiệp ước này, và hãnh diện để cùng nhau xây dựng một cảm nghiệm phong phú hơn, mạnh mẽ hơn cho các trẻ của cả hai thành phố chúng ta.”