Học sinh trong cuộc thi Petrochallenge chỉ còn ba nhóm đứng đầu

Âm thanh của những học sinh cật lực làm việc – vẽ, khoan, và thương lượng – ngập tràn căn phòng trường Đại Học Cộng Đồng vùng Tây Nam trong cuộc thi Independent Petroleum Association of America/Petroleum Equipment Suppliers Association (IPAA/PESA) Petrochallenge. Gần 400 học sinh tham dự trong cuộc thi thường niên bốn ngày này, nó thách đố giới trẻ trở nên các người lãnh đạo trong các kỹ nghệ dầu khí qua một dụng cụ huấn luyện mô phỏng được gọi là OilSim.

Các học sinh từ những trường khác nhau trong Houston và Fort Worth không chỉ tiên đoán và có những vùng giá trị để sản xuất dầu khí, các em còn được giao cho công việc thương lượng giữa các nhóm khác nhau để thử xem sự nhạy bén thương mãi của mình. Trong thủ tục này, học sinh tìm hiểu về các phương pháp được sử dụng trong thế giới dầu khí, thuật ngữ sử dụng, và có thể ngay cả một lựa chọn nghề nghiệp mới.

“Em học được về độ sâu của nước và hình học và đủ mọi thứ mà khi tham gia em không biết,” học sinh trường Westside là Jason Levine nói.

Khi tất cả thi hành xong, ba nhóm học sinh từ các trường trung học Milby và Westside, cũng như trường Young Women’s College Preparatory Academy (YWCPA), đã đem về nhà các giải hàng đầu. Mỗi nhóm thắng cuộc nhận được tiền thưởng, nhưng học sinh nói các em được nhiều hơn thế.

“Em biết em muốn trở nên một kỹ sư về dầu khí,” học sinh trường YWCPA và thuộc nhóm đứng hạng hai là Alyssa Dorelus nói. “Nhưng đến đây mới xác định những gì em đã biết.”

Cuộc thi Petrochallenge được bảo trợ bởi Schlumberger, NExT, Occidental Petroleum Corporation, và IPAA/PESA.