Đội cố vấn chuẩn bị học sinh vào đại học được đề cao bởi “Houston Public Media”

Tháng Tư năm qua, Ủy Ban Giáo Dục HISD đã tán thành việc nhận $8.5 triệu ngân quỹ để hỗ trợ cho các chương trình chuẩn bị học sinh lên đại học của khu học chánh. Một trong những khởi xướng được thực hiện nhờ ngân quỹ này là sự thành lập đội ngũ 28 người cố vấn, tham vọng của họ là gia tăng số học sinh nộp đơn vào đại học, sự chuyên cần, và tỉ lệ học sinh HISD tốt nghiệp.

Chỉ sau một lục cá nguyệt thành lập đội ngũ này, HISD đã nhìn thấy sự gia tăng hiển nhiên trong số học sinh nộp đơn vào đại học – và điều đó gây được sự chú ý của các hãng thông tấn địa phương.

Sự thành công của đội ngũ này là chủ đề của một bài báo hôm 22 tháng Giêng trong trang mạng của Houston Public Media, trong đó thông tín viên Laura Isensee nhận xét tỉ lệ nộp đơn vào đại học của khu học chánh đã tăng mạnh trong các học sinh nói tiếng Tây Ban Nha.

“Cho đến nay chương trình này đang tạo sự khác biệt đáng kể,” bà Ruth Lopez Turley nói, bà là một giáo sư Đại Học Rice được trích dẫn trong bài viết này.

Nhấn vào đây để đọc trọn bài (Anh ngữ).