Sự hợp tác mới đem cho học sinh trường Scarborough việc thực tập điện lạnh

Một sự hợp tác mới với trường Lone Star Community College đang giúp cho một số học sinh HISD bước sớm vào các ngành nghề nhiều nhu cầu trong lãnh vực điện lạnh (HVAC).

Các học sinh đang lấy môn hai tín chỉ về HVAC (viết tắt của các chữ “heating, ventilating, and air conditioning”) hiện đang trong lục cá nguyệt thứ hai của lớp này trong trường Scarborough. Trong đó, các học sinh vừa được giảng dậy trong lớp và trong phòng thí nghiệm, ở đây các em thực tập với máy lạnh, các bảng dây điện, và các dụng cụ khác.

“Sau khi hoàn tất chương trình hai năm nay, quý vị có việc làm, em nghĩ, khởi sự với $18 (một giờ),” học sinh Christopher Avalos nói, “nó thực sự rất tốt cho học sinh tốt nghiệp trung học.”

Scarborough còn là một trường trong chương trình FUTURES Academy cung cấp sự giảng dậy đặc biệt về mạng lưới và quản trị điện toán.