Các chuyên gia truyền thông nổi tiếng người Hoa Kỳ gốc Phi Châu khởi sự từ HISD

Ghi Chú của Ban Biên Tập: Tháng Lch S Người Da Đen kéo dài t th Hai, 1 tháng Hai, cho đến th Hai, 29 tháng Hai, năm nay, và HISD k nim vi mt chui câu chuyn hàng tun đ cao nhng người Hoa Kỳ gc Phi Châu đã tt nghip t khu hc chánh này. Bài th hai này nhm đến các cu hc sinh nào đã thành công v s nghip trong chính tr và lut. Bài trước đ cao các lc sĩ chuyên môn, và các bài khác s đ cp đến các ngh sĩ, nhà giáo dc, và nhng ai có s nghip trong truyn thanh, truyn hình, và phim nh.

HISD từng đào tạo một số cựu học sinh Hoa Kỳ gốc Phi Châu nổi tiếng, họ đạt được các sự nghiệp thành công trong ngành truyền thanh, truyền hình, và phim ảnh. Tuy nhiên, trước khi có tên tuổi trong kỹ nghệ này, họ đã khởi sự trong các chương trình truyền thông của khu học chánh.

Nhà sản xuất chương trình truyền hình và cựu học sinh trường Yates là Kim Gagné (1982) là người hai lần thắng giải Daytime Emmy vì công việc của một người sản xuất chương trình Steve Harvey. Bà còn thắng giải Emmy trong vùng vì thời gian làm việc với đài KHOU-TV ở Houston. Bà Gagné khởi sự là một học sinh trong các môn truyền thông của trường Yates. Trong bài “I Am HISD”, bà thảo luận về những khả năng có được khi bà học tại trường Yates.

“Trong khi tôi ở trong chương trình magnet của trường Yates, tôi nhận thấy rằng điều tôi muốn thi hành trong đời sống thì có thể,” bà Gagné nói. “Tôi nghĩ, ‘Điều này không điên rồ. Mình có thể đạt được.’ Trường magnet lúc ấy còn sơ khai, và các giáo chức rất tận tâm. Chúng tôi học về TV, truyền thanh, phim ảnh, và nhiếp ảnh. Nó thật lạ lùng. Tôi có được kinh nghiệm tốt nhất và các các bạn thân.”

Ông Roland Martin, ông cũng tốt nghiệp từ trường (1987), nổi tiếng trên toàn quốc là một người viết bình luận, một nhận định viên hệ thống TV One, và điều khiển “News One Now,” chương trình tin tức một giờ hàng tuần. Ông còn là cựu phân tích của CNN và được tờ Ebony chọn là một trong 150 người Hoa Kỳ gốc Phi Châu có ảnh hưởng nhất ở Hoa Kỳ trong các năm 2008, 2009, và 2010.

Trong một chuyến thăm học sinh trường Yates, ông Martin nhớ rằng tất cả mọi sự đã khởi đầu ở trung học II cấp. Ông nói, “Nền tảng của những gì tôi thi hanh, mọi thứ có liên quan đến truyền thông, thực sự được bắt đầu ở HISD và Yates. Đó là đam mê của tôi khi mới 14 tuổi, và chắc chắn rằng tôi muốn trường này tiếp tục chương trình truyền thông mạnh mẽ và vang vọng.”

Những người Hoa Kỳ gốc Phi Châu nổi tiếng khác trong ngành truyền thanh, truyền hình, và phi ảm mà đã từng tốt nghiệp từ các trường HISD gồm Ralph Cooper (Worthing HS, 1966, truyền thanh), Rosalind Jordan (Jones HS, 1984, ký giả), và Sherri Williams (Lamar HS, 1990, ký giả).