Cuộc họp báo “Children at Risk” nhấn mạnh đến tầm quan trọng của giáo dục thời thơ ấu

Các chuyên gia giáo dục, gồm Phó TGĐ HISD Kenneth Huewitt, đã quy tụ trong cuộc họp báo Children at Risk hôm 24 tháng Hai tại trường Tiểu Học Cunningham để nhấn mạnh đến sự quan trọng của giáo dục thời thơ ấu.

“Dữ kiện của HISD cho thấy các học sinh có học lớp vườn trẻ thì tốt nghiệp nhiều hơn các học sinh ở những lớp sau này,” ông Huewitt nói. “Chúng ta phải khởi sự từ lớp vườn trẻ (Pre-K), với các trẻ em có nhu cầu nhiều nhất. Không trẻ em nào mà không được giáo dục sớm.”

Chương trình Pre-K của HISD, được cung cấp cho các trẻ em ba và bốn tuổi, đã bắt đầu từ 2006. Hiện nay HISD cung cấp lớp Pre-K nguyên ngày tại 155 trong 186 trường tiểu học, với bốn trong chín trung tâm ấu nhi đặc biệt chú trọng đến sự giảng dậy Pre-K.

Chủ tịch và CEO của tổ chức “Collaborative for Children” là Carol Shattuck chú trọng đến ảnh hưởng sâu đậm của giáo dục trong những năm hình thành trẻ em, khi nhấn mạnh rằng từ khi sinh cho đến ba tuổi là thời gian quan trọng để học hỏi, khi cơ cấu bộ óc thành hình. Một sự giáo dục thơ ấu tốt với các giáo chức kinh nghiệm sẽ ảnh hưởng đến học sinh trong những năm về sau, bà nhận xét như thế.

Chương trình “Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters” (HIPPY) của HISD trang bị cho phụ huynh các dụng cụ và khả năng cần để đóng vai trò giáo chức đầu tiên của con cái. Chương trình này ở nhà, nhắm đến gia đình chuẩn bị đi học cung cấp tài liệu giảng dậy và hướng dẫn cho các phụ huynh của các trẻ em ba, bốn, và năm tuổi bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha, miễn phí.

Hiện nay, HISD có trên 14,000 học sinh ghi danh trong các lớp ấu nhi, và con số này đang gia tăng. Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết về những gì HISD cung cấp cho trẻ em và Pre-K, vui lòng vào trang mạng “HISD Early Childhood Education”.