HISD đề nghị tái phân bổ ngân sách để bảo đảm các học sinh có được các nguồn năng cần thiết khi phải cắt giảm ngân sách

Khu học chánh đối diện với sự thiếu hụt $107 triệu khi chuẩn bị gửi lại hàng triệu đôla tiền thuế cho tiểu bang

Đối diện với sự thiếu hụt $107 triệu cho niên khoá 2016-2017, Khu Học Chánh Houston đang đề nghị một sự tái phân bổ ngân sách học khu để bảo đảm các học sinh có nhu cầu nhận được các nguồn năng thích hợp.

Những cắt giảm ngân sách là hậu quả của công thức tài trợ của tiểu bang, nó đòi hỏi HISD phải gửi lại hàng triệu đôla tiền thuế cho tiểu bang – một thủ tục được gọi là lấy lại và ảnh hưởng đến các học khu được coi là giầu bất động sản. Tuy gần 80 phần trăm học sinh HISD thuộc gia đình có lợi tức thấp, học khu này được coi là giầu bất động sản vì sự gia tăng giá trị bất động sản trên toàn thành phố.

Kế hoạch tái phân bổ kêu gọisự gia tăng tài trợ cho những học sinh nào được coi là nghèo hay có nguy cơ bỏ học, cũng như các học sinh được coi là vô gia cư hay tị nạn. Tài trợ này sẽ giảm bớt cho những học sinh nào được coi là giỏi và có tài, nhưng các trường vẫn có được $200 phụ trội cho những học sinh nào được coi là giỏi và có tài.

Số ngân khoản mỗi trường nhận được từ học khu thì dựa trên số học sinh đi học hàng ngày. Hiện thời học khu chi $3,589 cho các học sinh tiểu học và trung học II cấp và $3,625 cho học sinh trung học I cấp. Sau đó số tiền này được cân nhắc để gia tăng tài trợ cho những nhóm học sinh nào đó.

Trường còn nhận được thêm $112 mỗi học sinh, là sự gia tăng mà Ủy  Ban Giáo Dục HISD đã tán thành trong niên khoá 2015-2016 để tài trợ sự gia tăng tiền lương. Sự gia tăng thêm này đưa số tiền tài trợ cho từng học sinh lên đến $3,701 cho các học sinh tiểu học và trung học II cấp và $3,737 cho học sinh trung học I cấp.

Theo đề nghị được trình cho các ủy viên vào hôm thứ Năm, sự phân bổ cho mỗi học sinh sẽ giảm $179 cho một người, số tiền tài trợ sẽ giảm xuống $3,522 cho học sinh tiểu và trung học II cấp và $3,558 cho học sinh trung học I cấp. Tuy nhiên, một số giảm sút đó sẽ được bù lại bởi sự gia tăng cho một số nhóm học sinh nào đó.

Sự chước giảm phân bổ cho trường hy vọng tiết kiệm được $40 triệu. Khu học chánh còn đề nghị cắt giảm ở văn phòng trung ương hơn $60 triệu. Trong những cắt giảm này là $23.3 triệu từ các ngân sách ban quản trị trung ương và toàn học khu và $11 triệu từ tài trợ đồ án một lần, cũng như giảm bớt tiền thưởng ASPIRE cho các giáo chức và dậy kèm cũng như các chương trình học kéo dài. Việc giảm bớt ASPIRE và các chương trình do trung ương tài trợ là dậy kèm và kéo dài ngày học sẽ tiết kiệm gần $30 triệu.

“Khi chúng tôi nghĩ đến việc cắt giảm các chương trình do trung ương tài trợ để kéo dài ngày học và dậy kèm, chúng tôi không coi thường điều đó,” Phó TGĐ và Trưởng Phòng Tài Chánh Ken Huewitt nói. “Chúng tôi biết đây là những dịch vụ có giá trị mà nó tạo sự khác biệt lớn cho các học sinh có nhu cầu và bớt đi khoảng cách thành tích rất nhiều. Tôi hy vọng rằng, khi gia tăng tài trợ cho các học sinh kém, các trường vẫn có thể thi hành những cách tốt nhất, nếu cần.”

Các ban quản trị học khu đang tiếp tục duyệt lại các giao kèo với văn phòng trung ương và ngân sách sở để quyết định xem có thể cắt giảm thêm ở chỗ nào. Ngoài ra, mọi chi tiêu đều bị ngăn chặn cho các văn phòng hành chánh trung ương.