Chương trình “School Meal Challenge” cải tiến sức khỏe học sinh qua cuộc thi đua

Sở Dinh Dưỡng của HISD đang hỗ trợ học sinh đạt được điểm cao trong bài thi State of Texas Assessments of Academic Readiness (STAAR) bằng cách làm việc với các trường để thích ứng, cổ vũ, và tăng cường các chương trình thực phẩm cho mùa thi sắp tới.

Sở này đã phát động một cuộc thi thân thiện vào ngày 10 tháng Hai để xem trường nào có thể gia tăng số học sinh tiêu thụ bữa ăn trong trường tối thiểu ba phần trăm. Chương trình School Meal Challenge, kéo dài cho đến 4 tháng Tư, được đề ra để cải tiến thành tích học vấn bằng cách khích lệ học sinh ăn sáng và ăn trưa trong trường.

Những trường nào mà gia tăng sự tham dự bữa ăn nhiều nhất thì được vinh danh hàng tuần, và 21 trường sẽ được thưởng vào cuối cuộc thi với các giải thưởng gồm vé xem xi-nê, tiền ăn, và ngay cả máy Kindles, điện toán, hay xe đạp.

Là một trong những trường thắng giải hàng tuần, các học sinh lớp bốn của trường Tiểu Học Kennedy mới đây đã được ăn pizza vì 100 phần trăm tham dự bữa ăn sáng. “Chúng tôi muốn cách học sinh làm bài thi giỏi,” Quản Lý của Sở Dinh Dưỡng là Maggie Riley nói, “và đó là điều khó khăn khi học mà bụng đói.”

Muốn biết thêm thông tin về School Meal Challenge, vui lòng liiên lạc quản lý hoạt động vùng của sở Nutrition Services hay email về fsresponseline@houstonisd.org.