Các thiếu nữ trong sáu trường tìm hiểu ngành kỹ sư

Các học sinh từ sáu trường trung học I cấp của HISD—Cullen, Gregory-Lincoln, Hogg, Holland, Stevenson, và Williams—đã dành buổi sáng để tìm hiểu ngành kỹ sư, nhờ một sinh hoạt của ExxonMobil trên toàn quốc là “Introduce a Girl to Engineering Day” (ngày giới thiệu ngành kỹ sư cho các thiếu nữ)

ExxonMobil cung cấp các kỹ sư và dụng cụ cho ngày sinh hoạt này, gồm việc thử khả năng giải quyết vấn đề của các thiếu nữ bằng cách thách đố họ thành lập các dàn phóng marshmallow. Khi các marshmallows bay đi, các nhóm thiếu nữ khác nói chuyện với các sinh viên ngành kỹ sư của University of Texas về ngành của họ, và với các viên chức đại học về việc thu nhận vào trường.

“Tôi nghĩ điều đó tạo nên nhiều phấn khởi cho các nữ học sinh,” bà Julie Monteleone nói, bà là người xếp đặt tổ chức của ExxonMobil. “Nó lôi cuốn sự chú ý đến sự kiện là ngành kỹ sư là điều mà các em có thể theo đuổi.”

Ít hơn 25 phần trăm công việc trong các lãnh vực khoa học, kỹ thuật, toán, và kỹ sư được phụ nữ theo đuổi, và chỉ có 14 phần trăm trong ngành kỹ sư, theo báo cáo mới nhất của Economics and Statistics Administration Report.

“Lúc đầu, em đến đây nghĩ rằng ngành kỹ sư có lẽ chán lắm,” học sinh lớp tám trường Holland là Joseline Guzman nói. “Nhưng em chỉ đến để xem có những lựa chọn gì không. Nên em đến, và em đã thấy, và em có nhiều vui thích. Nó thực sự thay đổi quan niệm của em.”

Trong HISD, có nhiều lựa chọn cho những học sinh nào tìm hiểu các ngành nghề trong STEM, với tối thiểu 41 trường trung học cung cấp một môn về STEM.

“Đây là một sinh hoạt tốt, và tôi vui khi công ty quyết định bảo trợ chương trình này,” bà Ashley Harvell nói, bà là một kỹ sư về dụng cụ cho ExxonMobil. “Các thiếu nữ này là tương lai của chúng ta.”