Ông David Knittle được chọn là tân hiệu trưởng của trường Burbank

Là một phần tử của Nhóm HISD gần 20 năm, ông Knittle bắt đầu sự nghiệp dậy học tại trường Trung Học Lee năm 1997. Trong mười năm đó, ông là giáo chức môn Anh Ngữ là Ngôn Ngữ thứ Hai (ESL) và tiếng Tây Ban Nha tại Newcomer Academy của trường Lee cho các học sinh di dân.

Ông Knittle làm một hiệu phó của trường Burbank vào năm 2005, ở đây ông là trưởng giảng dậy của chương trình ESL song ngữ độc đáo của trường Burbank, cũng như các lãnh vực Giáo Dục Đặc Biệt, luận văn, xã hội học, và khoa học.

Ông Knittle còn là giám đốc học sinh và hai lần hiệu trưởng tạm thời. Ông từng là một phần tử của trường Burbank khi được Cơ Quan Giáo Dục Texas coi là “Tín Nhiệm” và “Đạt Tiêu Chuẩn” và tiếp tục cổ vũ các tiêu chuẩn cao.

Ông Knittle có bằng cử nhân về tiếng Tây Ban Nhà và bằng cao học về lãnh đạo giáo dục của Đại Học T. Tôma.