Hãy chia sẻ cảm nghĩ của quý vị về tân tổng giám đốc: Trả lời bản thăm dò ý kiến hay tham dự một cuộc họp sắp tới

Ủy Ban Giáo Dục HISD đang tìm kiếm một vị tổng giám đốc mới, và các ủy viên muốn có ý kiến từ các phần tử trong cộng đồng về phẩm chất và đặc điểm mà họ muốn thấy nơi vị lãnh đạo sắp tới trong khu học chánh.

Ủy ban đã thuê công ty Hazard, Young, Attea & Associates để giúp trong thủ tục tìm kiếm tổng giám đốc. Công ty có trụ sở ở Illinois này đang tổ chức một cuộc thăm dò ý kiến (quý vị có thể thấy ở đây) và giúp các ủy viên tổ chức một chuỗi cuộc họp chung trong tháng Ba để thu thập ý kiến từ những người lưu tâm đến học khu. Ý kiến có được từ các cuộc họp sẽ được các ủy viên dùng để hoàn thành hồ sơ của tổng giám đốc và bắt đầu tìm kiếm các ứng viên.

Thời gian và địa điểm của 13 cuộc họp như sau:

 • Thứ Ba, 1 tháng Ba, 2016, lúc 7 g tối (Ủy Viên Harvin C. Moore, District VII) Lamar High School Library, 3325 Westheimer Rd., 77098
 • Thứ Tư, 2 tháng Ba, 2016, lúc 6 g tối (Ủy Viên Rhonda Skillern-Jones, District II; Ủy Viên Diana Dávila, District VIII) Forest Brook Middle School, 7525 Tidwell Rd., 77016
 • Thứ Ba, 8 tháng Ba, , 2016
  • 9g15 sáng (Ủy Viên Wanda Adams, District IX) Welch Middle School, 11544 S. Gessner Dr., 77071
  • 1 g tối (Ủy Viên Wanda Adams, District IX; Ủy Viên Jolanda Jones, District IV) Mt. Hebron Baptist Church, 7817 Calhoun Rd., 77033 —This meeting is reserved for clergy in District IX and District IV.
  • 6 g tối (Ủy Viên Wanda Adams, District IX) Hines-Caldwell Elementary, 5515 W. Orem Dr., 77085
  • 6 g tối (Ủy Viên Anna Eastman, District I) Leonel Castillo Community Center, 2101 South St., 77009
 • Thứ Tư, 9 tháng Ba, 2016, lúc 7 g tối (Ủy Viên Jolanda Jones, District IV) Baylor College of Medicine lúc Ryan, 2610 Elgin St., 77004
 • Thứ Hai, 21 tháng Ba,  2016, lúc 6 g tối (Ủy Viên Michael L. Lunceford, District V) Pin Oak Middle School, 4601 Glenmont St., 77401
 • Thứ Ba, 22 tháng Ba,  2016, (Ủy Viên Anna Eastman, District I; Ủy Viên Rhonda Skillern-Jones, District II ) Oak Forest Elementary, 1401 W. 43rd St., 77018
  • 6 g tối (Ủy Viên Rhonda Skillern-Jones, District II; Ủy Viên Diana Dávila, District VIII) Wheatley High School, 4801 Providence St., 77020
  • 6 g tối (Ủy Viên Greg Meyers, District VI) Westside High School, 14201 Briar Forest Dr., 77077
 • Thứ Tư, 23 tháng Ba,  2016, lúc 7 g tối (Ủy Viên Rhonda Skillern-Jones, District II) Hattie Mae White Educational Support Center, 4400 W. 18th St., 77092 — This meeting is reserved for clergy and elected officials in District II.
 • Thứ Năm, 24 tháng Ba,  2016, lúc 6 g tối (Ủy Viên Greg Meyers, District VI) Sharpstown High School, 7504 Bissonnet St., 77074