Cựu học sinh nổi tiếng người Hoa Kỳ gốc Phi Châu tự vươn lên, những người khác qua giáo dục

Ghi Chú ca Ban Biên Tp: Tháng Lch S Người Da Đen kéo dài t th Hai, 1 tháng Hai, cho đến thHai, 29 tháng Hai, năm nay, và HISD k nim vi mt chui câu chuyn hàng tun đ cao nhng người Hoa Kỳ gc Phi Châu đã tt nghip t khu hc chánh này. Bài th hai này nhm đến các cu hc sinh nào đã thành công v s nghip trong chính tr và lut. Bài trước đ cao các lc sĩ chuyên môn, và các bài khác s đ cp đến các ngh sĩ, nhà giáo dc, và nhng ai có s nghip trong truyn thanh, truyn hình, và phim nh.

Bất kể luật cấm giáo dục người nô lệ và các thế hệ của người Hoa Kỳ gốc Phi Châu bị từ chối quyền đến trường, các người lãnh đạo Hoa Kỳ gốc Phi Châu luôn nhấn mạnh đến yếu tốt thành công là giáo dục có phẩm chất.

Trong gia đình HISD, nhiều cựu học sinh người Hoa Kỳ gốc Phi Châu cố giúp người khác vượt qua nhiều thế hệ nghèo nàn và mù chữ bằng cách có được sự giáo dục.

Quyết tâm với một đại nghĩa

Bà Ruby Lea Pope dậy học trong HISD 24 năm. Là một phần tử của Lớp 1930 của trường Booker T. Washington, bà quý trọng giáo dục nhiều đến nỗi khi đang dậy học tại trường Tiểu Học Dunbar, bà kiếm được bằng cao học về giáo dục từ đại học Texas Southern University.

Về việc dậy học, bà Pope nói bà “yêu thích việc đó … Nếu quý vị có thể gọi tên (môn học), tôi yêu thích dậy môn đó.”

Sự quyết tâm của bà với trường và cộng đồng hiện vẫn còn mạnh mẽ đến nỗi trong bài phòng vấn mục  “I Am HISD” mừng sinh nhật thứ 104 của bà, bà cho biết bà vẫn còn đeo nhẫn tốt nghiệp trung học. Bà Pope từ trần ngày 24 tháng Tư, 2013.

Được vinh danh trong HISD

Nhiều cơ sở và trường trong HISD có tên các giáo chức và nhà lãnh đạo về giáo dục Hoa Kỳ gốc Phi Châu.

Trường Tiểu Học Jean Hines-Caldwell lấy tên của ông Jean Hines-Caldwell, một chuyên gia thính giác Hoa Kỳ gốc Phi Châu, ông có một sự nghiệp lâu dài là kinh tế gia và cố vấn tại trường Phyllis Wheatley HS.

Tên của Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White của HISD, Hattie Mae White, là thủ khoa của lớp tại trường Trung Học Booker T. Washington. Bà tốt nghiệp trường đại học Prairie View State Normal and Industrial College (bây giờ là Prairie View A&M University) và trở nên một người hỗ trợ mạnh mẽ cho việc chống kỳ thị ở trường. Bà còn là một ủy viên giáo dục trong chín năm và trở nên một trong những nhân vật nhiều tranh luận nhất của lịch sử ủy ban, sau khi đánh bại hai đối thủ người da trắng để chiếm một ghế trong Ủy Ban Giáo Dục HISD. Các nỗ lực của bà White, bất kể sân cỏ của bà bị đốt theo hình chữ thập và những đe dọa tính mạng, bà đã giúp dẫn dắt việc chống kỳ thị mầu da tại các trường Houston và những khởi đầu bình đẳng sắc tộc trong giáo dục.

Đại Học Cao Cấp

Vào năm 1995, bà Ruth Simmons làm lịch sử; bà trở nên chủ tịch của đại học ưu tú toàn nữ Smith College, người Hoa Kỳ gốc Phi Châu đầu tiên được như vậy. Bà Simmons đã lập lại biến cố lịch sử này vào năm 2001 khi trở nên người Hoa Kỳ gốc Phi Châu đầu tiên được chọn là chủ tịch của một trường loại Ivy League, đại học Brown University.

Bà Simmons đã theo học trường Trung Học Phyllis Wheatley, trong Khu Năm lịch sử của Houston, và bà chưa bao giờ dám mơ tưởng đến nơi mà sự giáo dục đã đưa bà đến.

“Tôi có một mục tiêu,” có lần bà nói với Makers.com. “Tôi ao ước có được một ngày làm việc trong một văn phòng – vì mọi bà tôi biết đều là người hầu – điều xa nhất tôi có thể nghĩ là làm việc trong một văn phòng. Chỉ có vậy.”

Các nhà giáo dục nổi tiếng khác người Hoa Kỳ gốc Phi Châu gồm:

James Matthew Douglas, giáo sư luật và chủ tịch đại học

Arthur M. Gaines, cựu hiệu trưởng trường Woodson và cựu Ủy Viên Giáo Dục HISD

Otis Harold King, giáo sư luật tại Thurgood Marshall School of Law của Texas Southern University.