Triển lãm ‘Eye on Houston’ trưng bày ảnh của học sinh

Những người ở Houston yêu thích nghệ thuật có thể nhìn thế giới qua đôi mắt của hơn ba chục học sinh HISD vào mùa xuân này, nhờ bởi một cuộc triển lãm tại “Museum of Fine Arts, Houston” (MFAH) mà nó trở lại năm thứ 21.

Trước đây được gọi là “Eye on Third Ward” và giới hạn ở các tấm ảnh do học sinh trường Yates chụp,  “Eye on Houston” chính thức khai mạc vào ngày 12 tháng Giêng năm nay trong cơ sở Audrey Jones Beck của MFAH (5601 Main Street, 77005), và với các tấm ảnh được chụp bởi 37 học sinh từ năm trường HISD khác nhau. Các học sinh này thuộc lớp 11 và 12 của các trường trung học Bellaire, Chávez, Westside, và Yates, hay trung tâm Sam Houston Math, Science & Technology Center.

Cuộc triển lãm sẽ được mở cửa cho đến Chúa Nhật, 1 tháng Năm, 2016.