Sở Cảnh Sát HISD khởi sự cuộc thi vẽ thường niên lần II cho Tuần Lễ Biết Ơn Cảnh Sát

Sở Cảnh Sát HISD đang tìm các học sinh từ mẫu giáo đến lớp hai để chứng tỏ tài năng nghệ thuật của mình cho cuộc thi vẽ thường niên lần thứ hai của sở này, được khởi sự hôm nay.

Sở yêu cầu học sinh chứng tỏ khả năng vẽ của mình về chủ đề “Thực Thi Luật Pháp” để trưng bày trong Tuần Lễ Biết Ơn Cảnh Sát (15-21 tháng Năm).

“Cuộc thi năm qua có đến trên 200 tranh nộp,” Trung Úy Cảnh Sát HISD là Guadalupe Jimenez nói. “Chủ đề Biết Ơn Cảnh Sát cho phép học sinh có cơ hội để hình dung ra công việc mà các sĩ quan thi hành hàng ngày và để trở nên một cảnh sát viên như một nghề muốn chọn.”

Học sinh được phép dùng bất cứ loại chất liệu nào để thực hiện tác phẩm, mà có thể đó là một nỗ lực chung cả lớp hay cá nhân. Một số ý tưởng gồm:

  • Đề cao bất cứ viên chức nào trong trường HISD, cảnh sát tuần hành, K-9, đi xe đạp kiểm soát hay ban danh dự.
  • Vinh danh một người bà con trong bất cứ lãnh vực nào của sự thi hành luật pháp.
  • Sự quan trọng của thực thi luật pháp
  • Sự khác biệt giữa các sĩ quan cảnh sát, tỉ như liên bang, tiểu bang, quận hay thành phố

Ban giám khảo sẽ tuyển chọn một tấm thắng giải của từng lớp. Người hay nhóm thắng giải nhất sẽ được ăn pizza, được bảo trợ bởi National Latino Peace Officers Association (NLPOA) Greater Houston Chapter.

Thêm vào đó, Sở Cảnh Sát Houston còn hợp tác với Sở Cảnh Sát HISD để cho phép các học sinh thắng giải được tham dự chuyến đi thăm trường Cảnh Sát HPD trong Tuần Biết Ơn Cảnh Sát. Các học sinh thắng giải sẽ có thể thấy tận mắt đơn vị K-9, xe môtô, nhóm lặn, trực thăng, và nhiều thứ khác.

Các tranh vẽ phải nộp trước 29 tháng Tư. Các em vào bán kết sẽ được công bố ngày 6 tháng Năm, và các học sinh thắng giải sẽ được công bố ngày 13 tháng Năm. Các trường muốn tham dự có thể bắt đầu ghi danh với Trung Úy Sở Cảnh Sát HISD Guadalupe Jimenez ở địa chỉ gjimenez@houstonisd.org.