Năm học sinh HISD thắng thêm các giải danh dự trong cuộc thi “Scholastic Art & Writing”

Các học sinh từ bốn trường của HISD đã được nhận biết là người thắng giải các cuộc thi vẽ và viết toàn quốc 2016 Scholastic Art & Writing, và một học sinh thứ năm được thêm giải thưởng ở cấp vùng.

Andrea Conley, học sinh trường Pin Oak MS thắng huy chương vàng ở cấp quốc gia trong loại tranh vẽ và minh họa với tác phẩm của em có tựa đề “Fish Out of Water,” trong khi Ashton (Unity) Haq (HS for Performing and Visual Arts) và Aleia Sen (T.H. Rogers) đem về nhà các huy chương bạc trong các loại thơ và luận văn/bút ký.

Jaelynn Walls, học sinh trường Carnegie Vanguard HS được chọn là người duy nhất thắng giải toàn quốc American Voices với bài luận văn/bút ký của em — đây là một trong những giải cao quý nhất của Scholastic — và Eli Winter (cũng từ trường CVHS) được một trong ba giải cấp vùng Trustees’ Exemplary Awards của Sở Giáo Dục Quận Harris.

Để xem danh sách đầy đủ các người thắng giải, vui lòng vào trang mạng HCDE.