Sự giúp đỡ làm cho Ngày Thế Vận Hội Đặc Biệt của HISD trở nên đặc biệt

Gần 2,500 học sinh chuẩn bị để ra sân trong ngày Special Olympics Field Day của HISD (27-29 tháng Tư), cần nhiều người tình nguyện để giúp các học sinh lực sĩ này chứng tỏ các khả năng thể lực.

Khoảng 1,700 tình nguyện viên cần cho suốt ba ngày sinh hoạt để giúp dàn dựng và thu dẹp, tổ chức thể thao, đi kèm các học sinh trong cơ sở, dọn bữa trưa, và các công việc khác. Người tình nguyện sẽ được cung cấp các chỉ dẫn và mô hình địa điểm với công tác đặc biệt để họ được chuẩn bị làm việc với các học sinh này – các em từ tiểu học đến trung học – trong ngày tổ chức.

Ngày “Special Olympics Field Day” sẽ xảy ra tại thao trường Butler Stadium, 13755 Main St., 77035. Các sinh hoạt trung học II cấp là 27 tháng Tư, các học sinh trung học I cấp sẽ ra sân ngày 28 tháng Tư, và học sinh tiểu học là ngày 29 tháng Tư.

Các nhóm hay cá nhân có thể tình nguyện cho một hay nhiều ngày. Để ghi danh một tổ chức hay cá nhân, hãy vào https://a04hisdvol2016.eventbrite.com và điền các chi tiết cần có.