Học sinh lớp múa của trường Sanchez ES thắng lớn trong cuộc thi dân vũ toàn quốc

Các học sinh lớp múa trường Tiểu Học Sanchez đã chiếm được năm giải thưởng trong cuộc thi ACADEZ (Academia de la Danza Amalia Hernandez) National Folklorico/Contemporary Dance Competition được tổ chức ngày 9 tháng Tư tại San Antonio.

Các học sinh này với công ty Sanchez Dance đã đem về nhà ba cúp hạng nhất trong các loại Large Group, Mascot Solo, Ensemble Elementary, và hai giải hạng nhì trong loại Duet (đôi) và Solo (đơn).

“Chúng tôi rất hãnh diện về các học sinh này,” hiệu trưởng trường Sanchez là Mayra Ramon nói.