Trường Carnegie Vanguard xếp hạng 10 các trường tốt nhất nước

Phúc trình của “U.S. News & World” còn xếp các trường DeBakey HS, Eastwood Academy, Challenge Early College HS trong 100 trường đứng đầu

Trường Trung Học Carnegie Vanguard được xếp hạng thứ 10 trong các trường tốt nhất nước, theo sự xếp hạng các trường trung học 2016 của “U.S. News & World Report’s 2016 Best High Schools”.

Ba trường nữa của Khu Học Chánh Houston được xếp hạng trong 100 trường đứng đầu — trường DeBakey High School for Health Professions, được xếp hạng 29, trường Eastwood Academy, chiếm hạng 50, và trường Challenge Early College High School, xếp hạng 78.

Theo bản tường trình “U.S. News & World Report” việc xếp hạng được đặt ra để nhận biết các trường trung học tốt nhất đã phục vụ toàn thể học sinh – bất kể tình trạng kinh tế của họ. Danh sách này được quyết định bởi việc nhìn đến các kết quả từ các bài thi tiểu bang, cũng như trình độ mà học sinh tại mỗi trường được chuẩn bị để lên đại học. Tỉ lệ tốt nghiệp, lần đầu tiên, cũng được bao gồm như một yếu tố trong việc xếp hạng này.

“Các giáo chức và ban quản trị của chúng tôi đã coi trọng việc giáo dục học sinh và nhất quyết bảo đảm mọi học sinh được chuẩn bị lên đại học và đi làm” Chủ Tịch UBGD của HISD là ông Manuel Rodríguez Jr. nói. “Chúng tôi hãnh diện về công việc của họ và các học sinh. Được vinh dự toàn quốc, điều đó tái xác nhận con đường dẫn đến sự tuyệt hảo của khu học chánh này.”

Tổng cộng 19 trường HISD được có tên trong danh sách 2016, để nhận biết trên 6,000 trường trung học II cấp hàng đầu trên toàn quốc. Năm trường được huy chương vàng, mười trường được huy chương bạc, và bốn trường được huy chương đồng.

“Đó là phần thưởng khi được thấy những nỗ lực của các nhà giáo và học sinh được nhận biết vì sự quyết tâm của họ để học hành xuất sắc,” TGĐ Lâm Thời của HISD là ông Ken Huewitt nói. “Đây chỉ là một giải pháp nhằm đề cao thành tích của chúng tôi khi chúng tôi tiếp tục tìm kiếm các phương cách để gia tăng mọi trường và để đáp ứng nhu cầu của mọi học sinh.”

Mười lăm trong các trường này còn được bao gồm trong danh sách của U.S. News & World Report là các trường Best Magnet, Charter, và STEM (Science, Technology, Engineering and Math). Trường Carnegie Vanguard chiếm hạng bốn trong danh sách các trường Best Magnet Schools. Trường DeBakey chiếm hạng bảy trong danh sách Best Magnet Schools và hạng 11 trong danh sách Best STEM Schools. Trường Eastwood Academy chiếm hạng 14 trong danh sách Best Charter School.

Toàn bộ các xếp hạng có thể xem tại http://www.usnews.com/education/best-high-schools/national-rankings. Dưới đây là các trường trung học HISD được có trong danh sách.

2016 Best High Schools List – HISD high schools

Gold Medal Designations (huy chương vàng)

Carnegie Vanguard High School (U.S. rank: 10; Texas rank: 3; Magnet: 4; STEM: 232)

DeBakey High School for Health Professions (U.S. rank: 29; Texas: 5; Magnet: 7; STEM: 11)

Eastwood Academy (U.S. rank: 50; Texas: 8; Charter: 14)

Challenge Early College High School (U.S. rank: 78; Texas: 14; Charter: 26)

The High School for the Performing and Visual Arts (U.S. rank: 128; Texas: 24; Magnet: 32; STEM: 198)

Silver Medal Designations (huy chương bạc)

North Houston Early College High School (U.S. rank: 502; Texas: 62; Charter: 110)

Sharpstown International School (U.S. rank: 509; Texas: 63; Magnet: 77)

East Early College High School (U.S. rank: 537; Texas: 66; Charter: 115)

High School for Law Enforcement and Criminal Justice (U.S. rank: 595; Texas: 69; Magnet: 88)

Bellaire High School (U.S. rank: 662; Texas: 73; Magnet: 97)

Westside High School (U.S. rank: 707; Texas: 81; Magnet: 102)

Houston Academy for International Studies (U.S. rank: 850; Texas: 94; Charter: 142)

Energized for STEM Academy West High School (U.S. rank: 973; Texas: 109; Charter: 155)

Lamar High School (U.S. rank: 1,615; Texas: 154; Magnet: 203)

Reagan High School (U.S. rank: 1,854; Texas: 166; Magnet: 230)

Bronze Medal Designations (huy chương đồng)

Energized for STEM Academy Central High School (không xếp hạng)

Energy Institute High School (không xếp hạng)

Barbara Jordan High School for Careers (không xếp hạng)

South Early College High School (không xếp hạng)